Usługi energetyczne dla budynków

Przyjęta w 2018 roku dyrektywa UE zobowiązuje państwa członkowskie do obniżenia zużycia energii pierwotnej o 20%. Budynki są największym źródłem zapotrzebowania na energię i emisji CO₂ w Polsce. Jednak stanowią również ogromny potencjał dla oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dalkia oferuje wirtualny system zarządzania energią – Virtual Energy Management System (VEMS), który służy redukcji zużycia energii w budynkach i powiązanych obiektach, podnosząc jednocześnie świadomość użytkowników na temat potrzeby unikania marnotrawstwa energii. Dalkia opracowała również innowacyjną aplikację Inviso, która zapewnia stały monitoring zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła w budynkach. Dzięki modułowi raportowania i analizy porównawczej obiektów, aplikacja ułatwia planowanie dalszych inwestycji proefektywnościowych.

Jeśli chodzi o budynki, jednym z największych atutów Dalkii jest doradztwo przy całym łańcuchu wartości energii. Dla każdego budynku:

  • Zapewniamy audyt energetyczny
  • Opracowujemy plany ograniczenia zużycia energii
  • Oferujemy konkurencyjne rozwiązania techniczne
  • Zapewniamy długotrwałą pracę urządzeń i ich konserwację oraz zarządzanie wydajnością energetyczną
  • Zapewniamy optymalizację zużycia energii
  • Podnosimy świadomości mieszkańców o potrzebie oszczędzania energii

Rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej

Rosnące koszty energii, malejące zasoby i potrzeba zrównoważenia wpływu na środowisko sprawiły, że dążenie do wzrostu efektywności energetycznej jest jednym z najważniejszych problemów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych naszych czasów. Po to, aby stawić czoło wyzwaniom i zrealizować potrzeby klientów, w 2013 roku w Dalkii we Francji powstało centrum zarządzania efektywnością energetyczną – Dalkia Energy Savings Center (DESC), które dzięki integracji systemów BMS monitoruje, analizuje i kontroluje zużycie energii we wszystkich obiektach podłączonych do DESC, niezależnie od ich lokalizacji. Obecnie istnieje osiem oddziałów DESC: siedem we Francji i jeden w Polsce (NOC/VEMS), które zarządzają zużyciem energii w ponad 33 tys. obiektów.

Władze lokalne

Jako specjalista w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych, Dalkia pomaga władzom lokalnym promować zrównoważony rozwój miast i regionów. Koncentrujemy się na wykorzystaniu odnawialnych i odzyskanych źródeł energii.

Zdrowie

Wspieramy decydentów i interesariuszy opieki zdrowotnej poprzez innowacyjne rozwiązania techniczne zaprojektowane w celu zmniejszenia zużycia energii w budynkach, skutecznie eliminując zagrożenia dla zdrowia i zapewniając niezawodność.

Przemysł

Dalkia zapewnia rozwiązania w obszarze niezawodności urządzeń technicznych dla placówek usługowych i przemysłowych, jednocześnie optymalizując zużycie mediów i pomagając producentom uwolnić lokalne zasoby poprzez odzysk energii.

Budynki komercyjne

Dalkia wspiera szeroką gamę interesariuszy w sektorze usług, w tym deweloperów, właścicieli i zarządców. Naszym celem jest poprawa zwrotu z czynszu i inwestycji przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom komfortu, jakiego oczekują od budynków. Współpracujemy z naszymi interesariuszami w celu poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej budynków w tym sektorze.

Nieruchomości

Wspieramy naszych klientów, dostosowując się do najnowszych wymagań oraz nowych środków prawnych i finansowych, po to aby pomóc im zmniejszyć ich budżety operacyjne poprzez modernizację energetyczną. Dalkia Polska Energia specjalizuje się w podłączaniu budynków do sieci ciepłowniczej. Sieć grzewcza zapewnia ogrzewanie i ciepłą wodę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Połączenia sieci ciepłowniczej obejmują konserwację w celu zapewnienia bieżącego monitoringu całkowitych kosztów i zmniejszenia zużycia.