Soleal

Zapewnienie 100% dostępności pary dla zapotrzebowania do 15 t/h

Francja

100%

dostępności pary

7%

redukcji zużycia pary 

ok 80%

pary technologicznej odzyskiwanej do celów energetycznych