Strategia podatkowa

Najważniejsze informacje na temat strategii podatkowej Podatkowej Grupy Kapitałowej Dalkia oraz poszczególnych Spółek PGK.

Znajdują się w nim informacje o:

  • stosowanych procesach i procedurach podatkowych związanych z wykonywaniem obowiązków podatkowych na terytorium RP
  • realizacji obowiązków podatkowych na terytorium RP
  • istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi
  • dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi
  • planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych
  • przekazanych informacjach o schematach podatkowych
  • złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych lub ogólnych interpretacji prawa podatkowego
  • złożonych wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej
  • złożonych wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
  • rozliczeniach podatkowych na terytorium lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (w tzw. rajach podatkowych).