Polska stanowi, drugi po Niemczech, największy rynek ciepłowniczy w Europie z rozbudowaną infrastrukturą przesyłową. 15 milionów mieszkańców jest podłączonych do sieci ciepłowniczej, która pokrywa około 42% krajowego zapotrzebowania na ciepło. W ocenie branży, ciepłownictwo to ogromny potencjał do wykorzystania w transformacji energetycznej kraju. Polska jest w stanie ograniczyć o 40% emisję CO₂, modernizując i rozwijając ciepłownictwo.

Nie ma lepszej metody walki ze smogiem niż przyłączanie budynków do sieci ciepłowniczej, dlatego rozwój ciepłownictwa systemowego zarówno w formule rozproszonej, jak i zintegrowanej to jedno z optymalnych rozwiązań na problem CO₂ i niskich emisji w Polsce – powiedział Jacek Chodkowski, prezes Dalkii Polska Energia, w trakcie panelu w Gdańsku, pytany o nowe uwarunkowania rozwoju branży ciepłowniczej w Polsce.

Upowszechnienie ciepła sieciowego wymaga jednak inwestycji oraz sprzyjających regulacji prawnych, umożliwiających szybką i efektywną kosztowo budowę infrastruktury sieciowej oraz modernizacje istniejących zakładów. Istotne jest, aby włączyć koszty zanieczyszczeń i emisji CO₂ w cenę ciepła – co może poprawić bilans ekonomiczny inwestycji i ułatwić systemowe wprowadzanie koniecznych zmian.

Ciepłownictwo musi być filarem transformacji energetycznej w Polsce, jednak potrzebne są systemowe rozwiązania prawne i finansowe wspierające modernizację branży – dodał prezes Chodkowski.

Ważnym elementem pobudzenia rozwoju sektora ciepłownictwa systemowego jest wprowadzenie dla mieszkańców obowiązku podłączania się do sieci ciepłowniczych kosztem uznaniowości. Takie rozwiązania obowiązują w innych krajach europejskich, np. w Danii. Większa liczba odbiorców ciepła systemowego to czyste powietrze lokalnie oraz niższe koszty energii dla mieszkańców.

Dobrym przykładem projektu, w którym przyłączanie budynków do sieci prowadzi do ograniczenia emisji CO₂ i szkodliwych pyłów jest projekt osiedla Juliusz w Sosnowcu. Pierwsza w Polsce energomodernizacja mieszkaniowa w formule PPP została zrealizowana przez firmę Dalkia Polska, która jako partner prywatny, udzieliła kontraktowej gwarancji utrzymania niskiego poziomu zużycia energii. Dalkia zaprojektowała i wykonała przyłącza centralnej sieci ciepłowniczej do budynków, zbudowała dwufunkcyjne węzły cieplne, zaprojektowała i wykonała wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz instalację zintegrowanego systemu automatycznego sterowania ciepłem, który efektywnie zarządza popytem na ciepło. Po dwóch latach funkcjonowania systemu, miasto notuje ponad 3-krotny spadek zużycia energii. W skali roku, miasto zakłada także znaczna obniżkę emisji CO₂ i emisji pyłów.

 

Więcej o konferencji: http://osegdansk.pl/