Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej zapewnia tanie, wygodne i niezawodne ogrzewanie, które jest pozyskiwane i dostępne lokalnie, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Dalkia zapewnia więcej niż tylko ciepło

Dalkia Polska Energia zajmuje się produkcją ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną, m.in. w oparciu o gaz kopalniany pochodzący z procesu wydobycia węgla kamiennego. Wyprodukowane w ten sposób ciepło stanowi źródło zasilania sieci ciepłowniczych w regionie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, a energia elektryczna jest wykorzystywana przez klientów przemysłowych.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej, pozwala na lepsze zarządzanie zużyciem energii, w czym jesteśmy ekspertami.

Sieci ciepłownicze zapewniają ogrzewanie i ciepłą wodę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Technicy Dalkii Polska Energia odpowiadają na wezwania klientów 24 godziny na dobę, 365 dni w roku w celu zapewnienia  ciągłości usług.

Podłączenie do sieci ciepłowniczej obejmuje zarządzanie zużyciem, aby zapewnić rzetelny obraz całkowitych kosztów.