Nasze zobowiązania

Od ponad 80 lat Dalkia kształtuje przyszłość rozwiązań energetycznych i jest liderem w wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii oraz kreowaniu oszczędności energii. Działa w oparciu o wartości, którymi są: szacunek, solidarność i odpowiedzialność.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Jest to zobowiązanie zapisane w naszych ambicjach, dążenie do eliminacji wypadków wśród naszych pracowników i wszystkich osób, z którymi współpracujemy.

Zrównoważony komfort

Dążymy do poprawy komfortu i wygody ludzi, jednocześnie chroniąc środowisko i zapobiegając ubóstwu energetycznemu.

Zrównoważony rozwój

Wobec naszych klientów, partnerów i pracowników, podjęliśmy 12 zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju. Obejmują one rozwój odnawialnych i odzyskanych źródeł energii oraz ograniczenie emisji CO₂.

Etyka i zgodność z prawem

Kierując się swoimi wartościami, Dalkia działa zgodnie z prawem, obowiązującymi regulacjami i w oparciu o własne, dobrowolnie podjęte zobowiązania.