Nasza misja

Rosnące temperatury i ekstremalne zjawiska pogodowe są efektem zmian klimatycznych, które na przestrzeni kilku ostatnich lat są coraz bardziej widoczne. Wykorzystując ponad 85-letnie doświadczenie, Dalkia jest partnerem lokalnych władz w walce z globalnym ociepleniem. W tym celu firma działa w trzech kluczowych obszarach:

Oszczędzanie energii

Dalkia zainicjowała transformację energetyczną już w 1937 roku, podpisując pierwszą umowę o poprawę efektywności energetycznej (EPC). Od tego czasu Dalkia projektuje, zarządza i obsługuje instalacje energetyczne w obiektach przemysłowych, mieszkaniowych i komercyjnych, pomagając swoim klientom generować oszczędności. Nasze centrum zdalnego zarządzania DESC w czasie rzeczywistym zbiera dane z obiektów naszych klientów i łączy sztuczną inteligencję z rozwiązaniami tworzonymi przez ludzi, w celu optymalizacji zarządzania energią.

W 2019 roku Dalkia pomogła swoim klientom wygenerować 6,7 TWh oszczędności energii

Rozwój lokalnych i odnawialnych źródeł energii, a także energii z odzysku w celu promowania gospodarki o obiegu zamkniętym

Dalkia rozwija lokalne i odnawialne źródła energii, poprzez systemy ciepła i chłodu, jako alternatywę dla paliw kopalnych, które są głównym źródłem emisji CO₂.

Systemy te są zasilane energią z odzysku biomasy, biogazu i energią geotermalną, a także ciepłem odzyskanym z procesów produkcyjnych. Źródłem odzyskanej energii są również odpady z gospodarstw domowych, zagospodarowywane przez Dalkię Wastenergy, która promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym.

  • Dalkia zapobiegła w 2019 roku emisji 4,3 mln ton CO₂, co odpowiada wyłączeniu z ruchu ponad dwóch milionów samochodów.
  • Dalkia obsługuje obecnie ponad 340 sieci grzewczych i chłodniczych.
  • Dalkia planuje 50% udział odnawialnych i odzyskanych źródeł energii w swoim miksie energetycznym do 2022 roku.

Zapewnienie zrównoważonego komfortu

Wszystkie inicjatywy podejmowane przez Dalkię w zakresie efektywności energetycznej, mają na celu zapewnienie komfortu mieszkańcom budynków. Inwestujemy w inteligentne miasta, inteligentne budynki i Przemysł 4.0, aby rozwijać środowisko sprzyjające poprawie zdrowia i dobrego samopoczucia. Łączymy nowe technologie z wiedzą specjalistyczną w celu optymalizacji zasobów energetycznych i tworzenia nowych usług dla gospodarstw domowych, przy jednoczesnym promowaniu ekologicznego zarządzania energią i ekologicznych praktyk.

Nasze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i dążenie do tworzenia czystszych instalacji, takich jak sieci grzewcze, pomagają również zapobiegać ubóstwu energetycznemu poprzez obniżanie rachunków za energię w gospodarstwach domowych.

  • W 2019 roku Dalkia dostarczyła ciepło w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu dwóch milionów gospodarstw domowych.
  • Dalkia zarządzała 4 200 placówkami opieki zdrowotnej.
  • Dalkia zarządzała 21 900 obiektami usługowymi i handlowymi.
  • Dalkia współpracowała z 2000 obiektami przemysłowymi.