Dalkia wypełniła gwarancję redukcji zużycia energii dla mieszkańców osiedla Juliusz

Dalkia wypełniła gwarancję redukcji zużycia energii dla mieszkańców osiedla Juliusz w Sosnowcu generując 24% ponadkontraktowych oszczędności! W ciągu dwóch lat eksploatacji, po energomodernizacji osiedla Juliusz w Sosnowcu, Dalkia wypełniła kontraktową gwarancję obniżki zużycia energii dla mieszkańców generując 24% więcej oszczędności energii niż zagwarantowano w kontrakcie. To pionierski na polskim rynku projekt energomodernizacji w formule PPP: Dalkia, jako partner prywatny, udzieliła kontraktowej gwarancji zużycia […]

Read More

Dalkia dla edukacji energetycznej uczniów szkół podstawowych w Gdyni

13 września 2019 roku Gmina Miasta Gdyni i Dalkia Polska rozpoczęły akcję „Strażnicy energii” – projekt edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni. Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez zwrócenie uwagi uczniów i ich zaangażowanie w działania na rzecz jej racjonalnego gospodarowania. Pieniądze zaoszczędzone w ciągu roku szkolnego – dzięki mniejszemu zużyciu energii w placówkach edukacyjnych – zostaną w połowie […]

Read More

Poprawa efektywności energetycznej sosnowieckiego osiedla

Dalkia wypełniła kontraktową gwarancję obniżki zużycia energii po energomodernizacji osiedla Juliusz w Sosnowcu. Już w pierwszym okresie rozliczeniowym tj. marzec 2018 roku – marzec 2019 roku zużycie energii spadło 3-krotnie, co przekłada się na 39% oszczędności dla mieszkańców. Energomodernizacja osiedla Juliusz jest elementem lokalnego programu rewitalizacji Sosnowca na lata 2016-2023, którego celem jest m.in. poprawa jakości powietrza, szczególnie na terenach pokopalnianych, gdzie zdecydowana większość […]

Read More

Dalkia i Beskid Żywiec Sp. z o.o. partnerami na rzecz ograniczenia niskiej emisji i samowystarczalności energetycznej dla poprawy jakości życia mieszkańców Żywca

4 grudnia 2018 roku w Katowicach, Dalkia i miejska spółka Beskid Żywiec Sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju zintegrowanych projektów w obszarach efektywności energetycznej, likwidacji niskiej emisji i samowystarczalności energetycznej w mieście Żywiec. W ramach planowanych przez miasto dwóch programów, Dalkia zaoferuje usługi i innowacyjne rozwiązania ukierunkowane na optymalizację zużycia energii przy zapewnieniu określonych wyników w zakresie efektywności energetycznej. Celem współpracy jest poprawa jakości […]

Read More

Dalkia partnerem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w wersji Green

Europejski Kongres Gospodarczy Green to wydarzenie towarzyszące COP24 w Katowicach. Eksperci Dalkii, partnera wydarzenia, wzięli udział w trzech panelach dyskusyjnych. Jérôme Ladrière, Wiceprezes Dalkii wziął udział w panelu otwierającym konferencję EEC Green „Zrównoważony rozwój – dziś i jutro”, Adam Palacz, Członek Zarządu DK Energy, rozmawiał o sposobach na redukcję zanieczyszczenia powietrza podczas panelu „Smog – wspólny problem”, a Marcin Michalski, Prezes Matex Controls opowiadał […]

Read More

Dalkia dla efektywności energetycznej Gdyni

26 października 2018 roku Gdynia i Dalkia podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w ramach której Dalkia udostępni miastu nową wersję autorskiego systemu invisoLite do zarządzania efektywnością energetyczną w budynkach miejskich. Celem współpracy jest optymalizacja zużycia energii ciepła, chłodu, powietrza wentylacyjnego, energii elektrycznej i mediów przemysłowych oraz poprawa efektywności energetycznej wraz z obniżeniem emisji CO₂ budynków w Gdyni. Miasto, przy współpracy z Dalkią, […]

Read More

Dalkia łączy pod swoją marką polskie spółki zależne

19 września 2018 roku DK Energy Polska, ZEC Katowice oraz Matex Controls dołączyły do marki Dalkia, realizując tym samym strategię rozwoju grupy na rynkach międzynarodowych. DK Energy Polska i jej dwie spółki zależne oferują na polskim rynku pełen zakres usług energetycznych: zarządzanie/optymalizację sieci ciepłowniczych i sieci chłodu, wykorzystanie lokalnych zasobów energii, usługi i efektywność energetyczną dla budynków oraz instalacji przemysłowych. Wydarzenie rebrandingowe spółek […]

Read More