Panattoni

Projekt i budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych o długości około 1,5 km do 4 hal magazynowych i zabudowy czterech wymienników trójfunkcyjnych

Polska

ponad

1,4 km

łączna długości sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych

2*105 mb

długość przewiertu sterowanego pod torowiskiem

24h

monitoring pracy węzłów