OI MANUFACTURING – Béziers

Rozwiązanie „pod klucz” pozwalające zoptymalizować produkcję mediów dla zakładu produkcji szkła.

Francja

5 MW

mocy zainstalowanej
w sprężonym
powietrzu

220 Nm3/min na 4 bar i 60 Nm3/min na 7 bar (5 sprężarek odśrodkowych i 2 sprężarki śrubowe bez wtrysku oleju)

8 pomp próżniowych

montowanych na płozach

7 x 6 MW

wieże chłodnicze

20%

oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

Partnerstwo trwające od

ponad 17 lat