Biomasowy rollercoaster – kryteria zrównoważonego rozwoju

W związku z trwającym kryzysem energetycznym spowodowanym m.in. pandemią SARS-COV II i wojną na Ukrainie, a co za tym idzie przerwanymi łańcuchami dostaw i rosnącymi cenami surowców, niemal w każdym obszarze energetyki polegającym na surowcach kopalnych odnotowujemy utrzymujące się trudności, stawiające pod znakiem zapytania co najmniej najbliższą przyszłość projektów opartych na surowcach kopalnych, np. na gazie ziemnym.

Definicja

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 z późn. zm.) biomasa to ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.

Aktualny próg wymagający certyfikacji

Paliwa z biomasy muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określone w art. 29 ust. 2-7 i 10 RED II („KZR”) w przypadku, gdy są stosowane w instalacjach produkujących energię elektryczną, ciepło i chłód lub paliwa, o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 20 MW w przypadku stałych paliw z biomasy lub o całkowitej nominalnej mocy cieplnej wynoszącej co najmniej 2 MW w przypadku gazowych paliw z biomasy. Państwa członkowskie mogą stosować kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych do instalacji o niższej całkowitej nominalnej mocy cieplnej.

Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych określone w ust. 2-7 i 10 RED II mają zastosowanie bez względu na geograficzne pochodzenie biomasy.

Krótka historia wdrażania historia certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju

 1. KZR zostały przewidziane w RED II, którą Polska miała implementować do 2021 r., ale proces ten się nie zakończył.
 2. Jednak 1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmiany do rozporządzenia wykonawczego 2018/2066 (niewymagającego krajowej implementacji). Tym samym od 1 stycznia 2022 r. biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy wykorzystywane do spalania przez podmioty objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (system EU ETS) powinny spełniać KZR oraz kryteria ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w art. 29 ust. 2-7 i ust. 10 RED II.
 3. 29 marca 2022 r. weszła w życie kolejna zmiana rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/2066 przewidująca możliwość przesunięcia do roku 2023 obowiązku wykazywania KZR oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy wykorzystywanych do spalania przez podmioty objęte systemem EU ETS. Rozporządzenie wykonawcze Komisji 2022/388 stwarzało podstawę dla państw członkowskich lub właściwych organów, do uznania za spełnione kryteriów, o których mowa w art. 29 ust. 2-7 i ust. 10 dyrektywy 2018/2001 w stosunku do paliw z biomasy, biopłynów i biopaliw spalanych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022. r. przez podmioty objęte systemem EU ETS. Skorzystanie z tej możliwości byłoby tożsame z przyjęciem, że emisja ze spalania w 2022 r. paliw z biomasy, biopłynów i biopaliw, raportowana w ramach systemu EU ETS, będzie traktowana jako zeroemisyjna bez konieczności wykazywania dowodów na spełnienie ww. kryteriów.
 4. 19 kwietnia 2022 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że podejmie pilne prace legislacyjne nad wprowadzaniem zmian w krajowym porządku prawnym w celu zwolnienia z obowiązku weryfikacji zgodności z KZR oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
 5. Ostatecznie przepis mówiący o tym, że: „W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy w rozumieniu art. 3 pkt 21a rozporządzenia Komisji (UE) 2018/2066, wykorzystywane do spalania przez operatora statku powietrznego albo prowadzącego instalację, uznaje się za spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w art. 38 ust. 5 akapit pierwszy tego rozporządzenia.” został zaproponowany w Ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
 6. W międzyczasie w projekcie Komisji dot. rewizji RED II (tzw. RED III) wprowadzono zaostrzone kryteria KZR. Mowa już o 5 MW (biomasa stała) i 2 MW (biomasa zgazowana). Po przyjęciu tego aktu na poziomie Unii Europejskiej wymagana będzie jego implementacja przez państwa członkowskie, w tym Polskę.

 

Zmiany w progach KZR nie wyczerpują oczywiście w pełni katalogu zmian, jakie mają być wprowadzone w kwestii wykorzystywania biomasy w związku z wejściem w życie Pakietu Fit for 55. Również na szczeblu polskiej legislacji można zauważyć intensyfikację prac związanych z kreowaniem rynku biomasy. W związku z tzw. Zieloną transformacją przynajmniej niektóre rodzaje biomasy będą odgrywały coraz większą rolę. Dlatego powinniśmy spodziewać się zmian legislacyjnych ułatwiających funkcjonowanie tego rynku. Niemniej jednak przyszłość wykorzystywania biomasy w dużej mierze będzie zależeć od jej dostępności, a ta w związku z wojną na Ukrainie jest bardziej ograniczona.

Szanowni Klienci informujemy, że w drugiej połowie czerwcu 2024 r. wszyscy odbiorcy ciepła Dalkia Polska Energia uzyskają dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK.

Na stronie E-BOK po zarejestrowaniu odbiorcy ciepła otrzymają bezpośredni podgląd do:

 • Faktur sprzedaży ciepła z saldem bieżących należności
 • Miejsc sprzedaży i dostawy ciepła z licznikami
 • Umowy sprzedaży ciepła
 • Możliwość składania wniosków zmieniających warunki Umowy, reklamacje, interwencje
 • Możliwość wykonywania analiz kosztów zakupu ciepła

Zachęcamy do śledzenia bieżących zmian i skorzystania po udostępnieniu E-BOK z korzyści oferowanych przez E-BOK

Przejdź do serwisu

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Poniżej znajduje się pełny zakres informacji na ten temat. (link do poniższej informacji) Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie danych. Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przeze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych przez Dalkia Polska Sp. z o.o., podmioty grupy kapitałowej Dalkia i partnerów biznesowych grupy Dalkia. Cele przetwarzania danych 1. świadczenie usług drogą elektroniczną 2. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań 3. wykrywanie botów i nadużyć w usługach 4. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne) Podstawy prawne przetwarzania danych 1. cele analityczne – zgoda 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty grupy kapitałowej Dalkia i partnerzy biznesowi grupy Dakia Polska oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dodatkowe Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności” – tutaj Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień wykorzystywanego oprogramowania/przeglądarki, wyrażacie Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. * Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Państwa adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.