Kim jesteśmy

Dalkia, spółka zależna grupy EDF, jest jednym z liderów w dziedzinie usług energetycznych we Francji. Dalkia oferuje rozwiązania dla budynków, miast, samorządów, władz lokalnych i obiektów przemysłowych w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją energetyczną. Grupa zapewnia swoim klientom możliwość kontroli całego łańcucha energetycznego, od dostaw energii po optymalizację zużycia, w tym konserwację instalacji i sterowanie nią. Spółka gwarantuje osiągnięcie założonych poziomów zużycia energii, w długim okresie.

W kontekście zmian klimatycznych, niestabilnych cen energii i kurczących się zasobów surowcowych, grupa Dalkia wykorzystuje swoje doświadczenie opracowując, realizując i zarządzając innowacyjnymi, bardziej ekologicznymi i tańszymi systemami energetycznymi, na rzecz swoich klientów.

Co robimy:

Poprawiamy efektywność energetyczną. Począwszy od wytwarzania w źródłach rozproszonych po zarządzanie popytem i optymalizację dystrybucji, Dalkia jest obecna na każdym etapie łańcucha energetycznego w celu poprawy wydajności całego systemu energetycznego.

Nasze zobowiązania:

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w ciągu blisko 80 lat działalności w zarządzaniu sieciami ciepła i chłodu, optymalizacji mediów przemysłowych, poprawie charakterystyki energetycznej budynków lub wykorzystywaniu alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, Dalkia oferuje swoim klientom dostosowane do ich potrzeb rozwiązania, pozwalające na zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę efektywności środowiskowej i ekonomicznej ich instalacji. Zrównoważony rozwój jest podstawą wszystkich naszych usług, od badań, inżynierii, zakupów energii, czy eksploatacji i utrzymania obiektów.

Dalkia w 2019 roku

4,3 mld euro

przychodów

16 600

pracowników

340

sieci ciepłowniczych

2 000

obiektów przemysłowych

 21 900

obiektów usługowych i handlowych

 4 200

zakładów opieki zdrowotnej

 2 mln

ogrzewanych lokali mieszkalnych

Kluczowe Dane