Dalkia na świecie

Dalkia Polska

Dalkia Polska świadczy pełen zakres usług energetycznych, od zarządzania i optymalizację sieci grzewczych i chłodzących, wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych po usługi efektywności energetycznej budynków i instalacji przemysłowych. Nasze rozwiązania wpisują się w strategię walki o czyste powietrze. Oferujemy korzyści w redukcji emisji CO₂, jak również długoterminowe ograniczenia kosztów związanych ze zużyciem energii. Dzięki temu, mamy znaczący udział w poprawie jakości powietrza przy wykorzystaniu lokalnych źródeł energii, a nasi klienci mogą sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej Polski.

Jako część globalnej grupy Dalkia, na polskim rynku obecna jest także firma Dalkia Wastenergy. www.dalkiawastenergy.pl

Dalkia Polska Solutions

Dalkia Polska Solutions zajmuje się kompleksowym projektowaniem, budowaniem i utrzymywaniem instalacji technicznych w budynkach publicznych, komercyjnych i przemysłowych. Świadczy usługi budowy i aranżacji powierzchni biurowych w systemie design&build, wykonuje instalacje wewnętrzne oraz dostarcza i instaluje wyposażenie przestrzeni komercyjnych. W ramach oferowanych rozwiązań spółka wykorzystuje innowacyjne systemy IT i IoT do zarządzania efektywnością energetyczną w budynkach, takie jak system Virtual Energy Management System (VEMS©). W ciągu 15 lat obecności na rynku firma zrealizowała ponad 2000 projektów w kraju i za granicą.

www.dalkiapolskasolutions.com

Dalkia Polska Energia

Dalkia Polska Energia jest liderem usług energetycznych na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji ciepła systemowego i energii elektrycznej, dostarczanej m.in. do kopalń węgla kamiennego, zakładów przemysłowych oraz mieszkań. Produkuje energię elektryczną w kogeneracji, na bazie metanu pozyskiwanego z procesu odmetanowania kopalń. Spółka dysponuje mocą blisko 620 MW cieplnych w czterech źródłach kogeneracyjnych i 11 zakładach produkcyjnych. Z roczną produkcją ciepła rzędu 3 mln GJ, firma ma około 8% udziału w lokalnym rynku ciepła systemowego.

www.dalkiapolskaenergia.com

Dalkia we Francji

Dalkia Froid Solutions

Dalkia Froid Solutions specjalizuje się w produkcji chłodu dla klientów z branży przemysłowej i komercyjnej oraz w inżynierii klimatyzacyjnej. Misją spółki jest zapewnienie odpowiedniej temperatury w obiektach przy jednoczesnej optymalizacji zużycia energii i ochronie środowiska. Swoje innowacyjne rozwiązania wykorzystuje do kontroli całego procesu produkcji od doradztwa po projektowanie, instalację i konserwację. Rozwiązania Dalkia Froid Solutions mają bardzo szerokie zastosowanie, dzięki czemu spółka zdobyła doświadczenie w wielu sektorach gospodarki.

www.dalkiafroidsolutions.com

Dalkia Smart Building

Dalkia Smart Building specjalizuje się w projektowaniu i realizacji innowacyjnych rozwiązań energetycznych i cyfrowych z gwarancją wyników. Spółka łączy funkcje biura projektowego i generalnego wykonawcy inwestycji ze specjalizacją w rozwiązaniach technicznych.

www.dalkiasmartbuilding.fr

Dalkia Wastenergy

Dalkia Wastenergy kieruje swoją ofertę do samorządów i władz lokalnych zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami na rynku odpadów komunalnych. Spółka specjalizuje się w produkcji energii i ciepła ze spalania odpadów, przeznaczonego dla miejskich systemów ciepłowniczych, na użytek przemysłu i rolnictwa. Firma oferuje przetwarzanie odpadów przez metanizację i kompostowanie w celu produkcji kompostu i biogazu, RDF, paliw stałych z odzysku, wykorzystywanych w cementowniach i spalarniach. Spółka oferuje także odzysk surowców z odpadów poprzez sortowanie i pakowanie frakcji nadających się do recyklingu (tworzywa, włókna, metale) dając odpadom drugie życie.

www.dalkiawastenergy.fr

Dalkia Biogaz

Dalkia Biogaz jest firmą specjalizującą się w produkcji, przetwarzaniu i wykorzystaniu biogazu w przemyśle. Spółka koncentruje się na procesie metanizacji, który pozwala na wykorzystanie biogazu zarówno w kogeneracji, jak i do bezpośredniego zasilania sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego.

www.dalkiabiogaz.com

Dalkia Air Solutions

Dalkia Air Solutions oferuje pełny zakres usług audytu, projektowania, instalacji i konserwacji systemów sprężonego powietrza, azotu i powietrza oddechowego dla wszystkich sektorów przemysłu. Sprężone powietrze jest bardzo wydajnym nośnikiem energii, dzięki czemu może być wykorzystywane do jej oszczędzania.

www.dalkiaairsolutions.fr