Metan w liczbach, czyli jak Dalkia Polska Energia ogranicza emisję gazów cieplarnianych

W 2023 roku w Dalkia Polska Energia osiągnęliśmy znaczące wyniki w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest to kluczowe dla ochrony klimatu! Główne działania obejmowały spalanie metanu, który jest gazem cieplarnianym około 29 razy bardziej szkodliwym dla atmosfery niż dwutlenek węgla!

Chociaż metan pozostaje w atmosferze krócej niż CO2 (około 12 lat), jego potencjał cieplarniany jest znacznie wyższy. Dlatego redukcja emisji metanu może mieć szybki i znaczący wpływ na ograniczenie globalnego ocieplenia. Dlatego w Dalkii Polska Energia stawiamy na modernizacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Wszystkie Źródła Gazowe DPE

W 2023 roku wszystkie nasze źródła gazowe spaliły około 129 mln m³ czystego metanu, co odpowiada około 79 tys. Mg CH4. Przy przeliczeniu na ekwiwalent CO2 (Mg CH4 * 29) uzyskano redukcję emisji CO2 wynoszącą 228.298 Mg.

Dzięki założeniom wartości opałowych i sprawności urządzeń obliczono, że do wytworzenia tej samej ilości ciepła i energii elektrycznej potrzebne byłoby spalenie około 219 tys. Mg węgla. Emisja CO2 z tego procesu wyniosłaby 46.756 Mg, podczas gdy spalanie gazu generuje jedynie 30.392 Mg CO2. Ostateczna różnica to 16.364 Mg CO2.

Całkowity efekt ekologiczny, uwzględniający zaoszczędzony ekwiwalent CO2 oraz różnicę w emisjach, wyniósł 244.662 Mg CO2.

Jednostki Kogeneracyjne DPE

Jednostki kogeneracyjne Dalkia Polska Energia spaliły w 2023 roku około 123 mln m³ metanu, co odpowiada 75 tys. Mg CH4. Redukcja ekwiwalentnego CO2 wyniosła 218.515 Mg. Ilość węgla potrzebna do uzyskania tej samej energii to około 208 tys. Mg, co skutkowałoby emisją 44.382 Mg CO2. Spalanie gazu generowało 29.708 Mg CO2, co daje różnicę 14.674 Mg CO2.

Łączny efekt ekologiczny wyniósł 233.189 Mg CO2.

Wszystkie Źródła Gazowe - DPK1

Na obiektach DPK1 Sp. z o.o. spalone zostało około 20 mln m³ metanu, co daje 12 tys. Mg CH4 i redukcję 35.583 Mg ekwiwalentnego CO2. Węgiel potrzebny do uzyskania tej samej energii to około 73 tys. Mg, generując 15.588 Mg CO2. Emisje ze spalania gazu wyniosły 4.090 Mg CO2, co daje różnicę 11.498 Mg CO2.

Całkowity efekt ekologiczny wyniósł 47.081 Mg CO2.

Wszystkie Źródła Gazowe - DPK2

W jednostkach DPK2 spalone zostało około 95 mln m³ metanu, co odpowiada 58 tys. Mg CH4 i redukcji 167.718 Mg ekwiwalentnego CO2. Do uzyskania tej samej energii potrzeba było około 169 tys. Mg węgla, co generowałoby 35.985 Mg CO2. Spalanie gazu wygenerowało 19.278 Mg CO2, co daje różnicę 17.826 Mg CO2.

Całkowity efekt ekologiczny wyniósł 185.544 Mg CO2.

Ile CO2 udało się niewyemitować do atmosfery dzięki spalaniu metanu?

Łączny efekt ekologiczny z działań wszystkich spółek grupy Dalkia w 2023 roku wyniósł aż 477.287 Mg CO2 ! Nasze działania w 2023 roku przyniosły znaczne korzyści ekologiczne poprzez efektywne zarządzanie emisjami metanu i redukcję ekwiwalentnego CO2. Dzięki zastosowaniu gazu zamiast węgla, przyczyniliśmy się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, co jest kluczowe dla walki ze zmianami klimatycznymi.