Najniższe ceny dostawy ciepła komunikat

Dalkia Polska Energia S.A. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych ustaw” (Dz. U. 2023 poz. 295 z dnia 14 lutego 2023 r.), wprowadza się w życie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 1. do stosowania w danym miesięcznym okresie rozliczeniowym w rozliczeniach z odbiorcami ciepła o których mowa w art. 4 ust.1, w każdej grupie taryfowej stosowanej taryfy dla ciepła ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe, nie wyższe niż publikowane przez Prezesa URE w Informacji z dnia 22 lutego 2022 r., Nr 9/2023
 2. do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami ciepła, o których mowa w art. 4 ust.1 w okresie rozliczeniowym najniższej ceny wynikającej z :

2.1.   Średniej ceny ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust.3 Ustawy zasadniczej, obliczonej dla danego systemu ciepłowniczego powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w tym systemie ciepłowniczym albo\\
2.2.   Ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w danym systemie ciepłowniczym

Wykaz maksymalnych cen w grupach taryfowych dla systemów ciepłowniczych Dalkia Polska Energia S.A., publikowanych przez Prezesa URE przedstawiono w załączniku.
Wykaz najniższych cen w grupach taryfowych dla systemów ciepłowniczych Dalkia Polska Energia S.A, które będą stosowane w rozliczeniach od 1 marca 2023 r. z odbiorcami ciepła o których mowa w art.4 ust.1 przedstawiono w załączniku.

Ceny ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe dla sytemu ciepłowniczego „Kleofas”,, zamieszczone są na stronie internetowej TAURON Ciepło sp. z o.o. w zakładce Taryfy, Grupa taryfowa AG1
Stawki opłat za usługi dla sytemu ciepłowniczego „Mysłowice” zamieszczone są na stronie internetowej TAURON Ciepło sp. z o.o. w zakładce Taryfy, Grupa taryfowa CZ3/A
https://www.tauron-cieplo.pl/obsluga-i-pomoc/taryfa-dla-ciepla

Dalkia Polska Energia S.A. informuje dodatkowo, że w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art.4 ust.1 nie stosowała ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła w grupach taryfowych dla systemów ciepłowniczych publikowanych przez Prezesa URE.
W związku z tym Odbiorcom ciepła nie przysługuje za ten okres wyrównanie o którym mowa w Art. 12e ust.1 zmiany do ustawy zasadniczej.

Kategorie Odbiorców ciepła, o których mowa w art.4 ust.1 ustawy zasadniczej z późniejszymi zmianami :

 1. gospodarstwa domowe,
 2. wspólnoty mieszkaniowe, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielnie mieszkaniowe, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach,
 3. podmioty inne niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt  4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach
 4. o ile złożą oświadczenie, według wykazu wynikającego z  Ustawy

Odbiorcy kategorii 2, 3 składają  oświadczenia wg  Załącznika nr 1, odbiorcy kategorii 4 składają  oświadczenia wg  Załącznika nr 2, sprzedawcy ciepła Dalkia Polska Energia S.A.   w terminie 21 dni od wejścia w życie Ustawy na piśmie, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazanych podmiotów.

Oświadczenia należy składać:

 • na piśmie opatrzone własnoręcznym podpisem – listem (nadanie na poczcie w terminie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w terminie.
 • drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na adres email: bok@dalkia.com (drogą elektroniczną nie mogą być składane skany dokumentów podpisanych własnoręcznie, oświadczeń,  pełnomocnictw lub stosownych uchwał, jeśli osoby je składające nie widnieją w oficjalnym rejestrze (np. KRS)

Wszystkie oświadczenia, które zostały złożone w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zachowują swoją ważność.

Odbiorcom ciepła, którzy skorzystali ze wsparcia na ogrzewanie na podstawie odrębnych niżej wymienionych przepisów nie przysługuje „cena z rekompensatą”

 • ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202, 1477, 1692 i 1723);
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967);
 • art. 24 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967)
 • art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967

 

Szanowni Klienci informujemy, że w drugiej połowie czerwcu 2024 r. wszyscy odbiorcy ciepła Dalkia Polska Energia uzyskają dostęp do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta E-BOK.

Na stronie E-BOK po zarejestrowaniu odbiorcy ciepła otrzymają bezpośredni podgląd do:

 • Faktur sprzedaży ciepła z saldem bieżących należności
 • Miejsc sprzedaży i dostawy ciepła z licznikami
 • Umowy sprzedaży ciepła
 • Możliwość składania wniosków zmieniających warunki Umowy, reklamacje, interwencje
 • Możliwość wykonywania analiz kosztów zakupu ciepła

Zachęcamy do śledzenia bieżących zmian i skorzystania po udostępnieniu E-BOK z korzyści oferowanych przez E-BOK

Przejdź do serwisu

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO). Potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies. Poniżej znajduje się pełny zakres informacji na ten temat. (link do poniższej informacji) Klikając przycisk "Przejdź do serwisu" wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie danych. Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przeze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych przez Dalkia Polska Sp. z o.o., podmioty grupy kapitałowej Dalkia i partnerów biznesowych grupy Dalkia. Cele przetwarzania danych 1. świadczenie usług drogą elektroniczną 2. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań 3. wykrywanie botów i nadużyć w usługach 4. pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne) Podstawy prawne przetwarzania danych 1. cele analityczne – zgoda 2. świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi 3. pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty grupy kapitałowej Dalkia i partnerzy biznesowi grupy Dakia Polska oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Prawa osoby, której dane dotyczą Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Informacje dodatkowe Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności” – tutaj Informujemy także, że poprzez korzystanie z tego Serwisu bez zmiany ustawień wykorzystywanego oprogramowania/przeglądarki, wyrażacie Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych technologii w Państwa urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. * Do profilowania wykorzystywane będą min. następujące dane: Państwa adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.