Zarządzanie energią

Dalkia łączy rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję z tradycyjnymi w celu promowania efektywności energetycznej.

Centrum zarządzania energią dla klientów

Rosnące koszty energii, malejące zasoby i potrzeba zrównoważenia wpływu na środowisko sprawiły, że dążenie do optymalizacji efektywności energetycznej jest jednym z najważniejszych wyzwań ekonomicznych, środowiskowych i społecznych naszych czasów. Po to aby, stawić czoło wyzwaniom i zrealizować potrzeby klientów, w 2013 roku w Dalkii we Francji powstało centrum zarządzania efektywnością energetyczną – Dalkia Energy Savings Center (DESC), które – dzięki integracji systemów BMS – monitoruje analizowane i kontrolowane zużycie energii we wszystkich obiektach podłączonych do DESC, niezależnie od ich położenia. Obecnie istnieje osiem oddziałów DESC: siedem we Francji i jeden w Polsce (NOC/VEMS), które zarządzają zużyciem energii w ponad 33 tys. obiektów.

Najnowocześniejsza technologia i specjalistyczne wsparcie

DESC porównuje charakterystykę energetyczną budynków, co pozwala wyeliminować niedociągnięcia i zidentyfikować możliwości ulepszeń w każdym budynku. Systemy inteligentnego budynku są stosowane w połączeniu z analizą danych i planami działania w celu zapewnienia długoterminowych oszczędności energii.

DESC to narzędzie, które zbiera całe nasze doświadczenie z zakresu wprowadzania oszczędności energii. Personel zapewnia analizę informacji o budynku w czasie rzeczywistym za pomocą zaprojektowanego przez Dalkię systemu przetwarzania danych w celu poprawy zarządzania energią w każdym budynku. DESC jest pierwszym tego rodzaju obiektem we Francji, który zapewnia oszczędności energii na skalę przemysłową. Oszczędności energii wyrażamy terminem Negawatt-godziny, tj. niewykorzystane kilowatogodziny.

System jest kompatybilny z innowacyjną aplikacją Inviso, która zapewnia stały monitoring zużycia energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła w budynkach. Dzięki modułowi raportowania i analizy porównawczej obiektów, aplikacja ułatwia planowanie dalszych inwestycji proefektywnościowych.

Ambitne cele w zakresie wydajności energetycznej

Dzięki rozwiązaniom DESC zwiekszamy oszczędności energii do 40% w przypadku budynków niewyposażonych.

W Polsce, VEMS jest wykorzystywany do zarządzania efektywnością energetyczną w 490 salach kinowych. Pozwoliło to na redukcję zużycia energii o 45,7 GWh i uniknięcie 35 289 ton emisji CO₂.

Nasi eksperci używają niestandardowych systemów, po to, aby zapewnić szczegółowy skan obiektów, określić ślad energetyczny budynku i znaleźć sposoby zmniejszenia zużycia energii.