Umowy o poprawę efektywności energetycznej

Umowy o poprawę efektywności energetycznej zapewniają szereg korzyści ekonomicznych, technicznych i tych związanych z zarządzaniem zużyciem energii.

Zapewnienie wydajności operacyjnej

Zapewniamy wydajność operacyjną, określając czas wysokiego i niskiego zapotrzebowania energii i tworząc optymalne sposoby dostosowania się do tego obciążenia. Współpracujemy z naszymi klientami w celu monitorowania i dostosowywania systemów, zapewniając wsparcie ich indywidualnych potrzeb.

Utrzymanie poziomu zużycia energii

Utrzymanie polega na wdrożeniu programu zapobiegawczego, wspieranego przez system monitorowania i 24-godzinną usługę wezwania do kontroli i śledzenia wydajności przy jednoczesnym dostosowywaniu się do zmian obciążenia sieci.

Poważne naprawy i modernizacje

Kolejną ważną częścią naszych umów o poprawę efektywności energetycznej jest zapewnienie sprawności sprzętu i urządzeń. Dalkia Polska Solutions posiada szerokie doświadczenie w monitorowaniu najnowszych technologii i zmian przepisów w celu rekomendowania najbardziej odpowiednich rozwiązań oraz w razie potrzeby, zapewnienia napraw i modernizacji obiektów.

Więcej niż prosta umowa oparta na dostępnych zasobach

Umowy o poprawę efektywności energetycznej oferują znacznie więcej niż tradycyjne umowy oparte na dostępnych zasobach. Obejmują one pełen zakres usług dodatkowych, zaprojektowanych w celu optymalizacji jakości i kosztów zużycia energii. Zapewniają kompleksową umowę serwisową z gwarantowanymi rezultatami, w tym, zarówno zakupem energii, zarządzaniem, eksploatacją i konserwacją obiektów, jak i w razie potrzeby poważnymi naprawami i modernizacjami.