Kogeneracja

Kogeneracja, czyli produkcja ciepła i energii (CHP) w skojarzeniu, to jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w tej samej instalacji. Kogeneracja jest szczególnie skutecznym rozwiązaniem, ponieważ może w pełni wykorzystać ciepło wytworzone jako produkt uboczny produkcji energii.

Ciepło to jest wychwytywane na wiele sposobów i służy dla:

  • dostaw na potrzeby własne i do zasilania kotłów grzewczych;
  • zaopatrywania jednostek mieszkalnych, szpitali i budynków komunalnych;
  • zapewnienia mediów dla przemysłu.

Energię elektryczną można wytwarzać za pomocą silników tłokowych, które zwykle pracują na gazie ziemnym. Może być również wytwarzana przez turbiny gazowe (wykorzystujące technologię podobną do stosowanej w silnikach odrzutowych) lub turbiny parowe (wykorzystujące parę z kotłów, energię geotermalną lub energię odpadową z procesów przemysłowych). W każdym przypadku ciepło jest odzyskiwane w celu wytworzenia pary lub dostarczania gorącej wody do sieci grzewczych i budynków.

Korzyści z kogeneracji

Kogeneracja oferuje cały szereg korzyści:

  • znaczne ograniczenie emisji CO₂ poprzez uniknięcie oddzielnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
  • bezpieczeństwo dostaw energii;
  • oszczędności energii od 10% do 25% w porównaniu z systemami, które wytwarzają ciepło i energię osobno;
  • wykorzystanie najnowocześniejszych instalacji, które oferują ciągłe dostawy energii elektrycznej, w przeciwieństwie do przerywanych dostaw energii ze źródeł wiatrowych i słonecznych.

Zagospodarowanie metanu – korzyści dla górnictwa i samorządów

Rocznie w Polsce ok. 900 mln m³ gazu kopalnianego (metanu) jest uwalnianych w górnictwie węgla kamiennego, z czego zaledwie 24% jest wykorzystywane, głównie w energetyce. Emisja metanu do atmosfery przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego. Zmniejszenie emisji metanu do atmosfery o 1 tonę jest równoznaczne z uniknięciem emisji 25 ton CO₂. Wykorzystanie gazu do produkcji energii i ciepła pozwala znacznie ograniczyć emisję szkodliwych substancji: pyłów i tlenków siarki (SOx) do atmosfery.

Dalkia Polska Energia , należy do liderów wykorzystania metanu do produkcji ciepła. 30% ciepła wytwarzanego w elektrociepłowni Dalkii w Katowicach powstaje z metanu kopalnianego.