Energia z odzysku

Energia z odzysku, to „czyste” źródło energii. Może to być energia odzyskiwana w procesie termicznego przekształcania odpadów lub w postaci ciepła z centrów danych i ciepła przemysłowego, a także odzyskania metanu kopalnianego. Jej wykorzystanie zapobiega utracie energii, powstałej jako uboczny efekt innego procesu.

Wykorzystanie energii z odpadów

Koncepcja odzysku energii z odpadów jest prosta. Ze strumienia odpadów wybierane są odpady niebezpieczne i te, które mogą zostać poddane recyklingowi. Zmieszane odpady komunalne są poddawane termicznemu przekształcaniu, co uwalnia ciepło w ilości wystarczającej do wytworzenia pary. Para ta jest następnie przekazywana do systemu rur, jako źródło energii: może napędzać turbiny wytwarzające energię elektryczną lub może dostarczać ciepło dla całej dzielnicy a nawet miasta jako „zbiorowy system centralnego ogrzewania”.

Wykorzystanie metanu jako źródła energii

Metan to gaz występujący przy wydobyciu węgla kamiennego. Nieujęty, przedostaje się do atmosfery zanieczyszczając ją, a jest substancją 25 razy bardziej szkodliwą niż CO₂. Może jednak stanowić cenne źródło energii gdyż jego wartość opałowa jest ponad dwukrotnie większa niż wartość opałowa węgla. Wytwarzana z metanu energia elektryczna i cieplna mogą być wykorzystywane na potrzeby własne producenta lub udostępniane klientom.

Korzyści z energii z odzysku z procesów przemysłowych

Ten rodzaj energii oferuje szereg korzyści. Zastępujemy nim paliwa kopalne, takie jak gaz, ropa naftowa i węgiel, źródłem energii, które w przeciwnym razie zostałoby „utracone”. Jednak w przeciwieństwie do swoich odpowiedników z węgla, odzyskana energia z definicji nie powoduje dodatkowej emisji CO₂. Jest również tanim źródłem energii, które zmniejsza koszty produkcji, pod warunkiem, że miejsce, z którego odzyskiwana jest energia, nie znajduje się zbyt daleko od ogrzewanych budynków lub urządzeń.