Biogaz

Biogaz pochodzi z rozkładu biologicznego lub fermentacji materii organicznej, takiej jak odpady z gospodarstw domowych, osady z oczyszczalni ścieków oraz odpady z rolnictwa i przemysłu przetwórstwa spożywczego w środowisku beztlenowym.

Materia organiczna może zostać przekształcona w źródło energii poprzez bezpośrednie spalanie lub po przetworzeniu, dostarczona do lokalnego systemu gazowego. Takie rozwiązania nie tylko wykorzystują potencjał energetyczny odpadów, ale także przetwarzają materię organiczną i zwracają ją do gleby.

Biogaz: rozwiązania dla transformacji energetycznej

Biogaz spełnia ważną rolę w procesie transformacji energetycznej ze względu na fakt, że jego odzyskiwanie pozwala na znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapewnienia stabilnego źródła energii. Stanowi zdecentralizowane rozwiązania w zakresie wytwarzania energii,  jest również kluczowym elementem napędzającym rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wykorzystanie biogazu może stanowić alternatywę dla energetycznych potrzeb rolnictwa, władz lokalnych i przemysłu.

Biogaz zapewnia cztery rodzaje źródeł energii: ciepło, prąd, gaz i paliwo.