Jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby energii

Dalkia jest pionierem w dziedzinie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych lub odzyskanych źródeł energii, zapewniając wsparcie w celu maksymalnego wykorzystania lokalnego potencjału energetycznego.

Odnawialne źródła energii

Koncentrujemy się na opracowywaniu zrównoważonych rozwiązań energetycznych, szczególnie poprzez wykorzystanie odnawialnych i odzyskanych źródeł energii:

Energia z odpadów: integralna część transformacji energetycznej

Dalkia jest partnerem w transformacji energetycznej polskich miast i gmin, doradzając władzom lokalnym, jak wykorzystać odpady nienadające się do recyklingu jako surowiec do wytwarzania energii.

Wykorzystanie energetyczne odpadów, których nie można ponownie użyć ani poddać recyklingowi, generuje energię uwolnioną podczas spalania lub fermentacji beztlenowej. Tak wyprodukowana energia służy do zapewnienia ciepła i energii elektrycznej.

Stosujemy kogenerację, która jest szczególnie skutecznym rozwiązaniem dla jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Rozwiązania w zakresie przetwarzania odpadów w energię pomagają  zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i ograniczyć zużycie paliw kopalnych, zgodnie z naszymi celami w zakresie niskoemisyjności.

Transformacja energetyczna ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania globalnemu ociepleniu i dla ochrony planety. Światowe wytyczne są wdrażane lokalnie, przy pomocy władz samorządowych, właścicieli budynków użyteczności publicznej, przemysłu i osób fizycznych. Jako dostawca usług energetycznych, Dalkia sprawia, że ​​transformacja energetyczna staje się rzeczywistością dla wszystkich zainteresowanych. Jesteśmy z klientem na każdym etapie projektu, tak aby zaspokoić jego potrzeby i podnieść efektywność energetyczną jego obiektów.