Rozwiązania w zakresie wydajności operacyjnej

Dalkia zwiększa wydajność operacyjną, dzięki zintegrowanym rozwiązaniom serwisowym obejmującym zarządzanie i utrzymanie funkcjonalności obiektów usługowych i przemysłowych.

Naszym celem jest dostarczanie konkretnych, odpowiednich, innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które zwiększają atrakcyjność, elastyczność i konkurencyjność firm. Długoterminowe wyniki to wysiłek całego zespołu!

Rozwiązania dotyczące wydajności operacyjnej dla przemysłu

Usługi Dalkii mogą poprawić sprawność instalacji technicznych, lepiej wykorzystać zasoby firmy i zapewnić kompleksowe zarządzanie obiektami przy utrzymaniu kontroli kosztów.

Nasze wszechstronne rozwiązania można dostosować do konkretnych potrzeb, czy to do indywidualnych budynków, instalacji czy zakładów. Oferujemy kompleksowe usługi od audytów i konserwacji zapobiegawczej/naprawczej, po podnoszenie świadomości wśród pracowników i najemców. Nasze kompetencje obejmują obszar organizacyjny, mechaniczny, elektryczny i instalacji HVAC, wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami, które poprawiają wyniki ekonomiczne w długim okresie.

Rozwiązania dotyczące wydajności operacyjnej dla budynków komercyjnych

Niestandardowe rozwiązania Dalkii Polska Solutions obejmują wszystko: od projektowania i renowacji po eksploatację aktywów/budynków klienta.

Współpracujemy z klientem na każdym etapie procesu w celu optymalizacji i kontroli kosztów operacyjnych instalacji w oparciu o spójne parametry wydajności, ukierunkowane na czynniki operacje, energię i środowisko. Zapewniamy również pomoc w zarządzaniu projektami w zakresie projektowania i renowacji budynków, obejmującą monitorowanie i akceptację wykonanych prac.