Osiem gdyńskich szkół podstawowych wzięło udział w konkursie „Strażnicy energii” organizowanym przez Grupę Dalkia Polska i Miasto Gdynia. W ramach rocznego programu uczniowie podjęli działania na rzecz ograniczenia zużycia energii – projekt przyniósł wymierne efekty. Dzięki zaangażowaniu uczniów zaoszczędzono ciepło na poziomie 526 MWh i energię na poziomie 235 MWh, co w przeliczeniu daje 128 103 złotych oszczędności. Teraz, zgodnie z zasadami konkursu, połowa tej kwoty trafi do szkół.

To już kolejny raz, gdy Grupa Dalkia Polska wspólnie z Miastem Gdynia realizuje projekt angażujący uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół. Uczestnicy programu „Strażnicy energii” uczą się w jaki sposób ograniczyć zużycie ciepła i energii elektrycznej i tym samym troszczyć się o środowisko.

Jak powiedział Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia:

„Gdynia reaguje na zmiany klimatyczne i chce ograniczyć ich wpływ na miasto. Dlatego samorząd od 2017 roku aktywnie działa w gdyńskich szkołach na rzecz zmniejszenia zużycia energii. Program „Strażnicy energii” organizujemy we współpracy z Dalkią Polska, firmą specjalizującą się w efektywnym zarządzaniu energią. Uczniowie, realizując projekt i działając dla innych w walce z globalnym ociepleniem, zdobywają kompetencje potrzebne w pracy i prawdziwym życiu. Uczą się również rozwiązywania problemów i skutecznego oszczędzania.”
Podczas rocznego programu uczniowie zdobywają wiedzę o umiejętnym korzystaniu z energii w trzech kluczowych obszarach: ogrzewanie, oświetlenie i energia elektryczna. W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie i nauczyciele z ośmiu szkół podstawowych nr: 8, 18, 20, 26, 29, 39, 40 i 44. Liderem programu okazali się młodzi strażnicy energii ze Szkoły Podstawowej nr 18, przy ul. Krasickiego w Gdyni, którzy oszczędzili 28 699 złotych. Na drugim miejscu znaleźli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 29, przy ul. Ściegiennego – z kwotą 20 274 złotych, a na trzecim – dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 26, przy ul. Wolności i ul. Tatrzańskiej – z kwotą 18 857 złotych.

„Misją Dalkii jest dążenie do zeroemisyjności i ochrony klimatu przez podejmowanie działań na rzecz trwałych oszczędności energetycznych. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy wspólnie z Miastem Gdynią poprowadzić konkurs „Strażnicy energii”. To działanie szczególnie istotne, bo każdy z nas jest odpowiedzialny za klimat, a kształtowanie nawyków, które pozwalają ograniczyć zbędne zużycie prądu czy ciepła to element, tak ważnej z dzisiejszej perspektywy, edukacji klimatycznej. Współpraca z Miastem Gdynią pokazuje, że poprzez działanie z lokalnymi samorządami możemy wprowadzać innowacyjne rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i skutecznie dbać o ochronę środowiska” – podkreślił Jacek Chodkowski, dyrektor Grupy Dalkia w Polsce.

W ramach programu, uczestnicy nie tylko zdobywają cenną wiedzę na temat środowiska, ale przede wszystkim przekuwają ją w konkretne działania. Do ich zadań należy wykonywanie regularnych pomiarów temperatury, natężenia oświetlenia oraz poboru prądu za pomocą specjalistycznych urządzeń dostarczonych przez Grupę Dalkia Polska. Kolejnym krokiem jest wdrożenie rozwiązań ograniczających zużycie energii, zapisanych jako „10 zasad strażnika energii”, które polegają np. na wyłączaniu urządzeń elektrycznych, kiedy nie są używane czy zmniejszaniu ogrzewania, gdy nie przebywamy w pomieszczeniu.

„Jesteśmy dumni, że możemy prowadzić projekt, w którym dzieci i młodzież uczą się, że zmiana codziennych przyzwyczajeń związanych chociażby z używaniem energii elektrycznej staje się realnym działaniem na rzecz ochrony środowiska. To szczególnie ważne, bo jak pokazuje doświadczenie, zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystują nie tylko w szkole, ale także w swoich domach. Dzięki takim inicjatywom budujemy bardziej świadome społeczeństwo” – dodał Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

30 września w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się podsumowanie wyników projektu oraz uroczyste wręczenie nagród wyróżnionym szkołom, które wręczyli Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju oraz Ewa Gałecka główna specjalistka ds. komunikacji Grupy Dalkia Polska.

„Bardzo się cieszę z udziału naszej szkoły w tym projekcie. To cenne doświadczenie dla wszystkich uczniów. Tym bardziej, że udało im się przekuć zdobytą wiedzę w realne oszczędzanie i zostać najlepszymi tegorocznymi strażnikami energii. Zyskała na tym również cała nasza szkoła, bo wiemy teraz jak skutecznie obniżyć koszty zużycia energii i wspólnie dbamy o środowisko – powiedziała Eliza Zaborowska-Kempa, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni.

Z radością informujemy, że projekt będzie kontynuowany także w kolejnym roku szkolnym 2021/2022.

O programie „Strażnicy energii”

Celem programu „Strażnicy energii” jest szerzenie wiedzy o umiejętnym korzystaniu z energii i jej oszczędzaniu w trzech kluczowych obszarach: ogrzewanie, oświetlenie i energia elektryczna. Dzięki mniejszemu zużyciu energii w trakcie roku szkolnego, placówki uczestniczące w programie otrzymują granty finansowe w wysokości połowy wyliczonych oszczędności, które mogą przeznaczyć na dowolny cel. W projekcie „Strażnicy energii” wszyscy zyskują – szkoły otrzymują dodatkowe środki finansowe, gmina ma mniejsze wydatki na energię, a klimat jest lepiej chroniony. Uczniowie szkół, które angażują się w program „Strażnicy energii”, dzięki merytorycznemu wsparciu firmy Dalkia Polska, przeprowadzają ocenę energetyczną budynku oraz znajdują obszary wymagające poprawy. Na bieżąco monitorują sytuację zużycia energii dokonując pomiarów temperatury, natężenia oświetlenia oraz poboru prądu za pomocą specjalistycznych urządzeń, które zapewnia Dalkia Polska, a następnie ustalają rozwiązania ograniczające zużycie energii i dbają o jej oszczędzanie. Uzyskane w ciągu roku szkolnego oszczędności obliczane są przez ekspertów na podstawie faktur za ciepło i prąd, przy wykorzystaniu innowacyjnej platformy InvisoLite.