Strategia CAP 2030

Rozwój usług energetycznych poza granicami Francji został uznany za priorytetowy cel strategii CAP 2030 – Grupy EDF i Grupy Dalkia. Cel ten jest realizowany w oparciu o trzy główne założenia:

  1. Pogłębione relacje z klientami
  2. Podwojenie produkcji energii odnawialnej do 2030 roku
  3. Trzykrotny wzrost udziału działalności zagranicznej w strukturze Grupy do 2030 roku

EDF a strategia CAP 2030

Do 2030 roku Grupa EDF zamierza trzykrotnie zwiększyć udział swojej działalności zagranicznej poprzez koncentrację na produkcji niskoemisyjnej energii, rozwoju usług energetycznych oraz inżynierii i handlu. Dalkia jest liderem Grupy w rozwoju usług energetycznych. Międzynarodowa strategia rozwoju Dalkii jest zgodna z założeniami Grupy EDF.

Dalkia rozwija się we wszystkich sektorach: sieci ciepła i chłodu, usługi energetyczne dla budynków oraz usługi energetyczne dla przemysłu. W celu wypracowania długoterminowego potencjału wzrostu, Dalkia bazuje na doświadczeniach, a także wykorzystuje synergie istniejące w ramach Grupy EDF.

Celem strategii CAP 2030 jest zwiększanie obecności Grupy na rynkach międzynarodowych, tak aby docelowo osiągnąć proporcje 50:50 pomiędzy działalnością we Francji i zagranicą oraz wygenerować, do 2022 roku, ponad 15% przychodów z działalności poza Francją.

Od czasu integracji z Grupą EDF w lipcu 2014 roku, Dalkia z powodzeniem rozwija się na międzynarodowych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii, Polsce, Stanach Zjednoczonych i w Rosji. Dziś Dalkia jest obecna w ośmiu krajach, gdzie zatrudnia łącznie około 16000 pracowników.