Zasoby mieszkaniowe

Modernizacje budynków: wyzwanie społeczne, gospodarcze i energetyczne

Dalkia dostarcza mieszkańcom budynków wielorodzinnych ciepło i ciepłą wodę użytkową w konkurencyjnych cenach, możliwych dzięki optymalizacji działania urządzeń i w niektórych przypadkach, podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zobowiązujemy się również do osiągnięcia określonych celów w zakresie komfortu i poziomu kosztów ogólnych, poprzez skuteczne zarządzanie dostawami energii, optymalną wydajnością instalacji i kontrolą zużycia energii.

Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom uwalniamy oszczędności energii. Realizujemy projekty w atrakcyjnych formułach finansowania. Podejmujemy inicjatywy budujące świadomość ekologiczną mieszkańców.

Dzięki naszej specjalistycznej wiedzy i wykorzystaniu najnowszej technologii cyfrowej zapewniamy zrównoważone zużycie energii.