Przemysł

Dalkia dostarcza rozwiązania dla zapewnienia niezawodności urządzeń technicznych w obiektach usługowych i przemysłowych, przy jednoczesnej optymalizacji zużycia mediów oraz uwolnieniu lokalnych zasobów, poprzez wykorzystanie energii z odzysku.

Optymalizacja zarządzania mediów przy procesach przemysłowych

Dalkia łączy efektywne zarządzanie budżetem z wydajnością operacyjną w zakładach przemysłowych. Nasze rozwiązania pomagają przemysłowi w koncentracji na swojej podstawowej działalności, ograniczając wpływ zmiennych cen energii. Zwiększamy wydajność i zmniejszamy zużycie mediów w celu poprawy wydajności operacyjnej.

Wykorzystanie energii odzyskanej z procesów przemysłowych z korzyścią dla regionu

Rozwiązania Dalkii odblokowują pełny potencjał niewykorzystanych źródeł energii w celu poprawy wydajności energetycznej przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących procesów przemysłowych. Przekształcając ciepło odpadowe w odnawialne źródło energii, Dalkia przyczynia się do dywersyfikacji lokalnego koszyka energetycznego.

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach przemysłowych

Virtual Energy Management System (VEMS) to kompleksowe rozwiązanie, które dostosowuje zużycie energii do bieżących potrzeb obiektów. Oferujemy również rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii, jak i źródeł z odzysku.

Projekty transformacji energetycznej – przyłączenia do sieci zamiast nieekologicznych źródeł energii

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej zapewnia tanie, wygodne i niezawodne ogrzewanie, które jest pozyskiwane lokalnie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Zintegrowana inżynieria HVAC

Specjalizujemy się w robotach mechanicznych (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, itp.) i elektrycznych (prace elektryczne ogólne, średnio i niskoprądowe, sieci logiczne, automatyka, systemy kontroli dostępu, okablowanie strukturalne itp.). Wszystkie realizacje wykonywane są z zachowaniem obowiązujących norm prawnych, prawa budowlanego, przepisów BHP, bezpieczeństwa pożarowego oraz z zachowaniem powszechnie przyjętej dobrej sztuki budowlanej. Każda nasza inwestycja kończy się przekazaniem pełnej dokumentacji powykonawczej.

Ponadto specjalizujemy się w modernizacjach instalacji już istniejących. Dajemy gwarancję, że zmodernizowane przez nas układy będą działać zgodnie z zamierzonym ich celem i przeznaczeniem.

Doradztwo techniczne

Świadczymy usługi doradcze, zapewniające wsparcie techniczne oraz udzielamy pomocy konsultacyjnej w eksploatacji obiektów przemysłowych.