Zdrowie, bezpieczeństwo i komfort przy jednoczesnej redukcji zużycia energii

Poprawa efektywności energetycznej szpitali i ośrodków opieki zdrowotnej przynosi korzyści społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Dalkia wspiera interesariuszy opieki zdrowotnej poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do redukcji zużycia energii, zapewniając jednocześnie niezawodność systemów, poprawę efektywności energetycznej, dostęp do czystego powietrza i czystej wody, a także komfortowe warunki dla użytkowników.

Virtual Energy Management System (VEMS) to kompleksowe rozwiązanie, które dostosowuje zużycie energii do bieżących potrzeb obiektów. Oferujemy również rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii, jak i energii z odzysku.

Zapewniamy redukcję zużycia energii poprzez skuteczne zarządzanie systemami i modernizację obiektów technicznych i budynków. Dzięki naszej innowacyjnej aplikacji invisoPro, kierownicy szpitali mogą łatwo śledzić zużycie energii, a tym samym koszty.

Zapewniamy jakość i dostępność mediów energetycznych, w tym ogrzewania i klimatyzacji. Nasze rozwiązania zawarte w ofercie Digital2Energy są zgodne z odpowiednimi standardami i trendami, tak aby umożliwiały skuteczne zarządzanie energią w obiektach opieki zdrowotnej.

Rozwiązania Digital2Energy redukują emisję gazów cieplarnianych. Oferowane przez nas rozwiązania wykorzystują odnawialne źródła energii i  źródła z odzysku. Kształtujemy świadomość ekologiczną użytkowników nieruchomości i zmieniamy ich codzienne zachowania.

Dalkia może realizować projekty z obszaru efektywności energetycznej w atrakcyjnych dla klienta formułach DBOM, ESCO i PPP.