Retrofity i Fit-Outy

Dalkia Polska Solutions oferuje szeroki pakiet usług w obszarze kompleksowej modernizacji istniejących już powierzchni biurowych, handlowych i użyteczności publicznej. Dostarczamy usługi realizacji inwestycji w systemie design&build, od prac projektowych i konstrukcyjno-budowlanych do kompleksowej aranżacji powierzchni. W swojej ofercie w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków, realizujemy innowacyjne programy oszczędności energetycznych dedykowane dla odbiorców komercyjnych, łączymy inżynierię z systemami niskoprądowymi oraz automatyką – czyli elementami inteligentnych budynków. Zarządzamy zużyciem energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu i wody.

Jako firma inżynieryjna Dalkia Polska Solutions bazuje na wykorzystaniu już istniejących w budynku systemów. Łączymy je wspomagając nowym sterowaniem, oprogramowaniem wykorzystującym wiedzę na temat przewidywanych warunków pogodowych oraz odnosząc do aktualnego wykorzystania obiektu (ilość pracowników, klientów etc.). Połączenie powyższych pozwala zoptymalizować wykorzystanie mediów, ciepła, chłodu, świeżego powietrza w odniesieniu do warunków zewnętrznych, a także reagować na zmieniające się warunki otoczenia w czasie rzeczywistym.