Odpady jako cenne źródło energii

Dalkia Wastenergy oferuje szereg rozwiązań dla swoich klientów; władz lokalnych i regionalnych.

  • Odzysk ciepła: spalanie odpadów z gospodarstw domowych w celu wytworzenia energii (energii elektrycznej i/lub pary) na potrzeby systemów ciepłowniczych lub procesów przemysłowych;
  • Odzysk biologiczny: rozkład materii organicznej w celu wytworzenia kompostu i biogazu, zgodnie z obowiązującymi standardami;
  • Odzysk materiałów: sortowanie i przetwarzanie odpadów nadających się do recyklingu (tworzywa sztuczne, włókna i metale).

Dalkia Wastenergy Polska dysponuje szeroką gamą innowacyjnych rozwiązań opartych na projektowaniu, budowie i eksploatacji jednostek przekształcania i odzysku odpadów komunalnych. Spółka zapewnia kompleksowy proces transformacji energetycznej i gospodarki obiegu zamkniętego w trzech obszarach działania:

www.dalkiawastenergy.pl