Dalkia Polska Energia – partnerem lokalnych władz w walce ze smogiem i poprawą efektywności energetycznej regionu

Rządowy projekt dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku”, przewiduje ograniczenie emisji CO₂ do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu z 1990 roku. Ten sam dokument mówi o wzroście efektywności energetycznej Polski o 23% w stosunku do 2007 roku.

Według ekspertów, najbardziej efektywnym sposobem wytwarzania energii, jest ciepło z kogeneracji.

Dalkia Polska Energia zajmuje się produkcją ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną, w oparciu o gaz kopalniany z procesu wydobycia węgla kamiennego. Wyprodukowane w ten sposób ciepło zasila sieci ciepłownicze w regionie konurbacji śląsko-dąbrowskiej, a energia elektryczna jest wykorzystywana przez klientów przemysłowych. Ponad 30% ciepła wytwarzanego przez Dalkię Polska Energia w Katowicach powstaje z metanu kopalnianego.

Wykorzystanie metanu w kogeneracji pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, ponieważ w znacznym stopniu ogranicza emisje. Tylko w 2018 roku Dalkia Polska Energia uniknęła dzięki kogeneracji 376 777 ton emisji CO₂ – to tak, jakby ze śląskich dróg zniknęło 167 tys. samochodów.

Korzyści z kogeneracji dla środowiska

ograniczenie emisji metanu o

22,5 mln m3

ograniczenie emisji CO₂ o

376 777 ton

ograniczenie emisji SO₂ o

260,2 ton

ograniczenie emisji pyłów o

62,4 ton

Dane: Dalkia Polska Energia, 2018 rok