Infrastruktura publiczna

Władze lokalne stoją na czele transformacji energetycznej

Władze lokalne dysponują środkami na realizację działań na rzecz transformacji energetycznej w swoim regionie. Nadrzędnym celem jest dla nich zapewnienie rozwiązań wspierających zarówno mieszkańców jak i podmioty działające na danym terenie, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i walka z ubóstwem energetycznym.

Dalkia współpracuje z władzami samorządowymi przy wyznaczaniu i wdrażaniu lokalnych strategii energetycznych w celu poprawy życia mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności miast i regionów.

Zapewniamy, że energia dla sieci ciepłowniczych jest wytwarzana z bezpiecznych, zrównoważonych i konkurencyjnych źródeł. Nasze rozwiązania  wykorzystują odnawialne źródła energii i energię z odzysku.

Poprawiamy także efektywność energetyczną i środowiskową lokalnych zasobów publicznych poprzez rozwiązania z obszaru projektowania, instalacji, obsługi, serwisowania i modernizacji obiektów energetycznych. Rozwiązania te w pełni wykorzystują takie aktywa i utrzymują koszty pod kontrolą.

Nasi eksperci posiadają specjalistyczną wiedzę niezbędną do zaspokojenia potrzeb władz lokalnych, poprzez coraz skuteczniejsze i innowacyjne rozwiązania techniczne i finansowe. Realizujemy również projekty w formule DBOM, ESCO i PPP oraz udzielamy kontraktowej gwarancji poziomu zużycia energii w modernizowanych obiektach, w niektórych przypadkach osiągając oszczędności energii rzędu 40%.