KOMUNIKAT PRASOWY
1 września 2021 r.

Konrad Borowski obejmuje stanowisko prezesa zarządu Dalkia Polska Energia, zastępując Jacka Chodkowskiego, który do tej pory łączył tę funkcję z rolą dyrektora generalnego grupy Dalkia
w Polsce. Dalkia Polska Energia podobnie jak cała Grupa Dalkia w Polsce zamierza skierować swoją ofertę do klientów sektora przemysłowego.

Konrad Borowski posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w ciepłownictwie i elektroenergetyce, do tej pory pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach należących do Grupy E.ON. Ponadto odpowiadał za rozwój projektu City Energy Solution w południowo-wschodniej części Polski. Jako prezes DPE stanie przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Dalkia Polska Energia, podobnie jak Grupa Dalkia w Polsce, rozszerza swoją ofertę o sektor przemysłowy.

– Dalkia Polska Energia ma szansę odegrać kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej. Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie ciepłownictwa i energetyki pozwalają nam proponować rozwiązania, które pozytywnie wpłyną na poprawę efektywności energetycznej całego sektora. Cieszę się, że będę mógł poprowadzić DPE realizując strategiczne cele spółki – podkreśla Konrad Borowski, prezes zarządu Dalkia Polska Energia S.A.

Jak zaznacza Jacek Chodkowski, dyrektor generalny grupy Dalkia w Polsce:

– Dalkia Polska Energia jest obecnie głównym graczem na rynku usług energetycznych na terenie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, dzięki zaangażowaniu i wiedzy naszych specjalistów osiągnęliśmy naprawdę spektakularne sukcesy, chociażby w transformacji gazu kopalnianego w energię. Nadszedł czas, by poszerzyć naszą działalność i podzielić się doświadczeniem w zakresie transformacji energetycznej z partnerami z obszaru przemysłowego. To zadanie realizujemy dziś na szczeblu Grupy. Jestem przekonany, że Konrad Borowski, który staje na czele DPE poprowadzi spółkę w kierunku budowania partnerstwa w transformacji energetycznej i zrealizuje wszystkie zamierzone cele. Nie mam wątpliwości, że przekazuję DPE we właściwe ręce.

Ostatnie miesiące umocniły pozycję Dalkii na polskim rynku. Warto podkreślić, że tylko w 2020 roku grupa Dalkia zapobiegła emisji 4,1 mln ton CO2, co odpowiada wyłączeniu z ruchu ponad dwóch milionów samochodów. Spółka zakłada, że do 2022 roku udział energii pochodzącej z odzysku
i odnawialnych źródeł energii osiągnie poziom 50% w jej miksie energetycznym.

Konrad Borowski prezes zarządu Dalkia Polska Energia S.A.

Konrad Borowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz programu szkoleniowego dla kluczowych pracowników Vattenfall (VCMP). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w ciepłownictwie i elektroenergetyce, w tym ponad 7-letnie w Vattenfall Heat Poland/PGNiG TERMIKA na stanowisku dyrektora Departamentu Rynku Ciepła, dyrektora Pionu Rynku Ciepła i Rozwoju, dyrektora Pionu Rynku Energii i Rozwoju, następnie dyrektora Pionu Zarządzania Marżą Zmienną. Wcześniej przez 9 lat związany był z MVV Polska oraz EC Skarżysko-Kamienna. Przez 4 lata pełnił tam funkcję prezesa zarządu, a wcześniej członka zarządu ds. technicznych i kierownika projektu. W tym okresie pełnił również funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce PROMEC. W ostatnich 4 latach pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach należących do Grupy E.ON. Od 1 września 2021 r. prezes zarządu Dalkia Polska Energia S.A.

Dalkia Twoim partnerem w transformacji energetycznej
Dalkia, spółka zależna grupy EDF, towarzyszy swoim klientom w transformacji energetycznej i cyfrowej poprzez dwa obszary działalności: produkcję mediów dla przemysłu przy wykorzystaniu energii odnawialnych i z odzysku oraz efektywność energetyczną procesów przemysłowych. Dalkia oferuje swoim klientom „szyte na miarę” rozwiązania, dostosowane do potrzeb każdego budynku, każdego miasta, każdej społeczności, każdego obszaru i każdego zakładu przemysłowego, aby pomóc im sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej i uczynić je bardziej „inteligentnymi”.

Dalkia w Polsce
W 2014 roku Dalkia utworzyła w Polsce swoją spółkę zależną – Dalkia Polska sp. z o.o. W 2015 roku do grupy dołączyła spółka Dalkia Polska Energia S.A., operator zajmujący się zarządzaniem, optymalizacją i rozwojem miejskich sieci ciepłowniczych, a także produkcją ciepła i energii elektrycznej, m.in. z metanu w regionie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. W 2017 roku Dalkia pozyskała spółkę Dalkia Polska Solutions sp. z o.o., wyspecjalizowaną m.in. w inżynierii sanitarnej, elektrycznej i automatyce. Dalkia Polska i jej dwie spółki zależne zatrudniają w Polsce około 400 pracowników i wypracowują obroty na poziomie 180 mln złotych rocznie. Grupa Dalkia towarzyszy swoim klientom w transformacji energetycznej przez produkcję mediów dla przemysłu przy wykorzystaniu energii odnawialnych i z odzysku oraz efektywność energetyczną procesów przemysłowych.

Dalkia Polska Energia S.A.
Operator systemów energetycznych i usług efektywności energetycznej na terenie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej. Świadczy usługi w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła. DPE oferuje szeroki wybór rozwiązań energetycznych, starannie opracowanych w celu zaspokojenia potrzeb Klientów poprzez zarządzanie zużyciem, spełnianie celów w zakresie efektywności energetycznej oraz identyfikowanie lokalnych zasobów w celu promowania zdecentralizowanej produkcji.