Władze

Dalkia w Polsce

Dalkia Polska sp. z o.o.

Jacek Chodkowski

prezes zarządu,
dyrektor generalny grupy Dalkia w Polsce

Dalkia Polska Energia S.A.

Konrad Borowski

prezes zarządu

Piotr Garczyński

zastępca prezesa zarządu

Dalkia Polska Solutions sp. z o.o.

Marek Zdanowicz

prezes zarządu

Grupa Dalkia

Sylvie Jéhanno

prezes zarządu, dyrektor generalny

Yannick Duport

dyrektor ds. sprzedaży i marketingu

Denis Rouhier

dyrektor finansowy

Vinciane Beurlet

dyrektor ds. zasobów ludzkich

Eric Molinie

sekretarz generalny

Bertrand Nachbaur

dyrektor ds. informatyki i digitalizacji

Serge Burtin

dyrektor ds. technicznych i operacyjnych

Jean-François Allin

dyrektor ds. komunikacji

Fabien Brémont

dyrektor ds. międzynarodowych