Zrównoważony komfort

Zrównoważony komfort oznacza poprawę warunków życia przy jednoczesnej ochronie środowiska poprzez ograniczenie emisji CO₂. Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego komfortu to zadanie nas wszystkich: władz lokalnych, przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz wszystkich obywateli.

Rozwiązania Dalkii pozwalają na osiągnięcie tego celu, dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii i ekologicznemu podejściu do zarządzania energią.

Zwiększenie komfortu poprzez skuteczne zarządzanie energią

Dalkia pomaga klientom w kontrolowaniu zużycia energii, poprzez jej produkcję i dystrybucję z czystych, lokalnych źródeł oraz projektowanie i optymalne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań. Dalkia Energy Savings Center (DESC) we Francji oraz Network Operations Center (NOC) w Polsce łączą sztuczną inteligencję z rozwiązaniami tworzonymi przez ludzi, w celu zbierania i zarządzania danymi z obiektów, takich jak budynki mieszkalne, biura czy obiekty komercyjne, dla poprawienia ich efektywności energetycznej. Pozwala to zaspokajać potrzeby ich użytkowników przy zapewnieniu adekwatnego, zrównoważonego poziomu komfortu i utrzymaniu optymalnych rachunków za media.

Sieci ciepłownicze są często porównywane z systemami centralnego ogrzewania w skali całego miasta lub regionu. Stanowią optymalne narzędzie zwiększające wszechstronny komfort. Oferują wiele korzyści, w tym stałą temperaturę przy stałym zaopatrzeniu w ciepłą wodę po konkurencyjnych cenach i zawsze dostępne ogrzewanie.

Zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez efektywność energetyczną i dostęp do lokalnych zasobów

Grupa Dalkia oferuje rozwiązania, które pozwalają na zachowanie konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw i ochronę środowiska. Wykorzystując lokalne i odnawialne źródła energii oraz energię z odzysku obniża koszt energii, zapobiegając w ten sposób ubóstwu energetycznemu oraz zmniejszając ślad węglowy. Zróżnicowane źródła energii umożliwiają bardziej elastyczne zarządzanie i niwelują ryzyko przerw w dostawie energii.

Działając na rzecz zrównoważonego komfortu, Dalkia edukuje mieszkańców na tematy związane z oszczędzaniem energii oraz wprowadza rozwiązania efektywności energetycznej.

Nowe usługi dzięki technologii cyfrowej

Dalkia pomaga budować miasta jutra (inteligentne miasta) z inteligentnymi sieciami (smart grid) i Internetem rzeczy (IoT). Oferuje innowacyjne narzędzia, aby pomóc klientom w transformacji energetycznej, jednocześnie podnosząc ich komfort energetyczny (inteligentny budynek, Przemysł 4.0).