Społeczna odpowiedzialność Dalkii

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest głównym elementem strategii korporacyjnej Dalkii. Grupa zatrudnia 16 000 pracowników, którzy swoją codzienną pracą wspierają transformację energetyczną klientów.

Dalkia rozwija sieci ciepła i chłodu, zasilane lokalnymi źródłami energii odnawialnej, takimi jak biomasa, energia geotermalna, odzyskane ciepło odpadowe i ciepło pochodzące z termicznego przekształcania odpadów.

Dalkia pomaga swoim klientom zmniejszać zużycie i oszczędzać energię.

Dalkia obejmuje społeczną odpowiedzialnością biznesu wszystkich swoich interesariuszy: pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

Dalkia w sposób szczególny dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, podejmując kampanie takie jak „Ambicja – zero wypadków”. Wielką wagę przykłada do rozwijania kompetencji pracowników i poszanowania ich różnorodności.

Dalkia promuje partnerskie podejście w relacjach biznesowych i stosuje uczciwe praktyki handlowe. Wspiera innowacyjność i wdraża rozwiązania cyfrowe służące jej klientom.

Społeczna odpowiedzialność biznesu obejmuje dwanaście zobowiązań bezpośrednio związanych z działalnością i wartościami Dalkii. Zobowiązania te są monitorowane za pomocą wskaźników niefinansowych badanych przez biegłych rewidentów.