Przemysł 4.0

Dalkia wspiera przedsiębiorstwa w czwartej rewolucji przemysłowej, oferując innowacyjne rozwiązania dla optymalizacji funkcjonowania instalacji i pracy służb technicznych.

Czym jest Przemysł 4.0?

Przemysł przyszłości, czyli Przemysł 4.0 będzie bardziej elastyczny i konkurencyjny oraz coraz mniej zależny od importowanych paliw kopalnych.

Osiągnięcie tych celów wymaga wykorzystania nowych technologii, takich jak Internet rzeczy (IoT), które zoptymalizują procesy produkcyjne i wpłyną na redukcję zużycia energii, dzięki czemu przemysł stanie się bardziej wydajny.

Wykorzystanie cyfrowych rozwiązań dla poprawy efektywności operacyjnej

Grupa Dalkia tworzy mobilne aplikacje, które umożliwiają służbom technicznym zdalny monitoring i konserwację obiektów. Rozwiązania Dalkii podnoszą efektywność i bezpieczeństwo pracy. Pomagają również poprawić standard i sprawne funkcjonowanie obiektów. Dane są dostarczane do aplikacji przez cyfrowych asystentów oraz urządzenia, takie jak czujniki i inteligentne termostaty, co umożliwia lepsze zrozumienie obiektów i ciągłe doskonalenie działań. Systemy modelowania wykorzystujące sztuczną inteligencję, przetwarzają te informacje, aby zoptymalizować zużycie energii w czasie rzeczywistym.

Przemysł 4.0 kluczem do efektywności energetycznej

Dzięki inteligentnemu sterowaniu i zarządzaniu maszynami, zwłaszcza dzięki Dalkia Energy Savings Center (DESC) we Francji i Network Operations Center (NOC/VEMS) w Polsce, grupa Dalkia przyczynia się do zwiększania wydajności instalacji przemysłowych, redukuje ich energochłonność i zwiększa efektywność energetyczną procesów przemysłowych.

Dalkia wdraża również innowacyjne, energooszczędne rozwiązania, takie jak kogeneracja i wysokotemperaturowe pompy ciepła, dzięki czemu przemysł staje się coraz bardziej samowystarczalny i elastyczny.

Kształtowanie odpowiedzialnego i samowystarczalnego przemysłu powiązanego ze społecznością lokalną

Również „inteligentne” fabryki muszą ograniczać swój ślad węglowy. Grupa Dalkia pomaga w wykorzystaniu ​​odnawialnych źródeł energii i energii z odzysku, tak aby stanowiły podstawę miksu energetycznego dla przemysłu. W wyniku procesów przemysłowych powstaje ciepło, które nie zostało wykorzystane w trakcie procesu (spaliny, para itp.). Grupa Dalkia odzyskuje je  zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym.  Jest ono wykorzystywane na potrzeby własne przedsiębiorstw lub przekazywane do sieci ciepłowniczych.