Nowe odnawialne źródła energii

Dalkia opracowuje nowe, niskoemisyjne technologie, które na bieżąco usprawnia, tak aby w jak największym stopniu korzystać z lokalnych zasobów energetycznych, przyczyniając się tym samym do walki z globalnym ociepleniem.

Nowe źródła energii i technologie służące transformacji energetycznej

Grupa Dalkia pracuje nad nowymi technologiami, współpracując przy tym z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jak i start-upami. W ramach tych prac, testuje np. nowe zastosowania pomp ciepła i ich pracę w nowych zakresach temperatur.

Wprowadzając wiele innowacji, Dalkia sięga, między innymi, po energię wytwarzaną przez serwerownie komputerowe, które wymagają ciągłego chłodzenia. Tak odzyskana energia może zostać wykorzystana na potrzeby sieci ciepłowniczych.