Inteligentne miasta

Dla zrównoważonego rozwoju miast, grupa Dalkia łączy rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję z tradycyjnymi w celu efektywnego i przyjaznego dla środowiska zarządzania lokalnymi źródłami energii.

Czym jest inteligentne miasto?

Inteligentne miasta rozwijają się dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, takich jak Internet rzeczy (IoT), a także coraz bardziej zaawansowanej analizie danych. Dzięki temu miasta mogą ograniczyć swój ślad węglowy przy zapewnieniu mieszkańcom zrównoważonego środowiska do życia.

Inteligentne miasta wykorzystują potencjał lokalnych źródeł energii i tworzą dogodne warunki dla powstawania nowych usług, które poprawiają komfort życia mieszkańców, a jednocześnie są przyjazne dla środowiska.

Inteligentne miasto a transformacja energetyczna

Dzięki efektywnemu zarządzaniu energią, inteligentne miasta generują większe oszczędności energii i przyczyniają się do powstawania i rozwoju lokalnych, odnawialnych źródeł energii i energii z odzysku.

Inteligentne miasta pozostają w centrum transformacji energetycznej oraz rewolucji cyfrowej. Są kluczowym elementem walki ze zmianami klimatu.

Inteligentne sieci ciepłownicze

Inteligentne sieci ciepłownicze grupy Dalkia pozwalają na kompensację dobowych i sezonowych skoków zużycia energii, przy zapewnieniu komfortu cieplnego mieszkańcom.

Inteligentne sieci ciepłownicze gromadzą i analizują dane, aby w czasie rzeczywistym dostosowywać wykorzystanie energii odnawialnej i z odzysku do bieżących potrzeb. Platforma DEMix, która modeluje i optymalizuje złożone systemy energetyczne oraz Local Energy Pilot opracowany przez grupę Dalkia, umożliwiają wybór odpowiedniego źródła energii, zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników i aktualnymi cenami.