Inteligentne budynki

Grupa Dalkia wykorzystuje zaawansowane technologie do zarządzania inteligentnymi budynkami, co prowadzi do oszczędności energii i zwiększania komfortu mieszkańców.

Czym jest inteligentny budynek?

Inteligentne budynki oferują nowe usługi, które umożliwiają zarządzanie zużyciem energii i zwiększają komfort życia mieszkańców. Inteligentne budynki są integralną częścią koncepcji inteligentnego miasta.

Inteligentne budynki wykorzystują nowe rozwiązania cyfrowe w celu optymalizacji zużycia energii. To istotny wkład w walkę ze zmianami klimatu.

Dalkia a inteligentne budynki

Grupa Dalkia współpracuje ze firmami typu start-up przy projektowaniu czujników i systemów zarządzania budynkiem. Zgromadzone w ten sposób dane są wprowadzane do innowacyjnych programów modelujących, które w czasie rzeczywistym dostosowują podaż energii do bieżących potrzeb obiektu.

Stosujemy technologię modelowania informacji o budynku (BIM), która zapewnia jego interaktywny, trójwymiarowy obraz i pozwala na wizualizację wszystkich powiązanych operacji. Takie inteligentne zarządzanie obiektem pomaga w projektowaniu bardziej wydajnych energetycznie i mniej energochłonnych budynków.

Inteligentne budynki i sieci (Ready 2 Grid)

Grupa Dalkia integruje inteligentne budynki z otoczeniem, zapewniając inteligentnym sieciom elastyczność funkcjonowania w zakresie produkcji, magazynowania i zrzucania nadwyżek energii potrzebnej do zapewnienia stałej i niezakłóconej podaży dla miast i regionów.