Dalkia w Polsce

Dalkia Polska świadczy pełen zakres usług energetycznych, od zarządzania i optymalizację sieci grzewczych i chłodzących, wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych po usługi efektywności energetycznej budynków i instalacji przemysłowych. Nasze rozwiązania wpisują się w strategię walki o czyste powietrze. Oferujemy korzyści w redukcji emisji CO₂, jak również długoterminowe ograniczenia kosztów związanych ze zużyciem energii. Dzięki temu, mamy znaczący udział w poprawie jakości powietrza przy wykorzystaniu lokalnych źródeł energii, a nasi klienci mogą sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej Polski.

W skład grupy Dalkia w Polsce wchodzą:

 • Dalkia Polska sp. z o.o.
 • Dalkia Polska Solutions sp. z o.o.
 • Dalkia Polska Energia S.A.

Jako część globalnej grupy Dalkia, na polskim rynku obecna jest także firma Dalkia Wastenergy. www.dalkiawastenergy.pl

Dalka Polska w liczbach:

43 mln euro przychodu rocznie

407 pracowników

Dalkia Polska Solutions

Dalkia Polska Solutions zajmuje się kompleksowym projektowaniem, budowaniem i utrzymywaniem instalacji technicznych w budynkach biurowych, komercyjnych i przemysłowych. Świadczy usługi na rzecz budynków biurowych w systemie design&build, specjalizuje się w integracjach systemów odpowiadających za komfort i bezpieczeństwo budynków. W ramach oferowanych rozwiązań spółka wykorzystuje innowacyjne systemy IT i IoT do zarządzania efektywnością energetyczną w budynkach, takie jak system Virtual Energy Management System (VEMS). W ciągu 15 lat obecności na rynku firma zrealizowała ponad 2000 projektów w kraju i za granicą.

www.dalkiapolskasolutions.com

Dalkia Polska Solutions w liczbach:

Dzięki systemowi Virtual Energy Management System:

 • 490 sal kinowych zarządzanych z zakresie efektywności energetycznej
 • 37 975 ton redukcji emisji CO₂
 • 49,5 GWh redukcji zużycia energii elektrycznej u klientów
 • Ponad 15 mln zł oszczędności dla klientów od początku projektu

Dane: 2019 r.

Dalkia Polska Energia

Dalkia Polska Energia jest liderem usług energetycznych na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji ciepła sieciowego i energii elektrycznej, dostarczanej m.in. do kopalń węgla kamiennego, zakładów przemysłowych oraz budynków mieszkalnych. Produkuje energię elektryczną w kogeneracji, na bazie metanu pozyskiwanego z procesu odmetanowania kopalń. Spółka dysponuje mocą cieplną zainstalowaną wynoszącą około 575 MW w 11 zakładach produkcyjnych z czego 4 są zakładami pracującymi w kogeneracji.  Z roczną produkcją ciepła rzędu 2,4  mln GJ, firma ma około 8% udziału w lokalnym rynku ciepła.

www.dalkiapolskaenergia.com

Dalkia Polska Energia w liczbach:

 • 39 806 ogrzewanych mieszkań
 • ciepło dla 70 912 mieszkańców i 1613 klientów komercyjnych
 • 16 MW zainstalowanej mocy elektrycznej
 • 460 000 ton unikniętej emisji CO₂ dzięki odzyskowi gazu pokopalnianego

Dane: 2019 r.