Dalkia w Polsce

Dalkia Polska świadczy pełen zakres usług energetycznych, od zarządzania i optymalizację sieci grzewczych i chłodzących, wykorzystywanie lokalnych zasobów energetycznych po usługi efektywności energetycznej budynków i instalacji przemysłowych. Nasze rozwiązania wpisują się w strategię walki o czyste powietrze. Oferujemy korzyści w redukcji emisji CO₂, jak również długoterminowe ograniczenia kosztów związanych ze zużyciem energii. Dzięki temu, mamy znaczący udział w poprawie jakości powietrza przy wykorzystaniu lokalnych źródeł energii, a nasi klienci mogą sprostać wyzwaniom transformacji energetycznej Polski.

W skład grupy Dalkia w Polsce wchodzą:

  • Dalkia Polska sp. z o.o.
  • Dalkia Polska Solutions sp. z o.o.
  • Dalkia Polska Energia S.A.

Jako część globalnej grupy Dalkia, na polskim rynku obecna jest także firma Dalkia Wastenergy. www.dalkiawastenergy.pl

Dalka Polska w liczbach:

47 mln euro przychodu rocznie

413 pracowników

Dalkia Polska Solutions

Dalkia Polska Solutions zajmuje się kompleksowym projektowaniem, budowaniem i utrzymywaniem instalacji technicznych w budynkach publicznych, komercyjnych i przemysłowych. Świadczy usługi budowy powierzchni biurowych w systemie design&build, wykonuje instalacje wewnętrzne, specjalizuje się w integracjach systemów odpowiadających za komfort i bezpieczeństwo budynków. W ramach oferowanych rozwiązań spółka wykorzystuje innowacyjne systemy IT i IoT do zarządzania efektywnością energetyczną w budynkach, takie jak system Virtual Energy Management System (VEMS). W ciągu 15 lat obecności na rynku firma zrealizowała ponad 2000 projektów w kraju i za granicą.

www.dalkiapolskasolutions.com

Dalkia Polska Solutions w liczbach:

Dzięki systemowi Virtual Energy Management System:

  • 490 sal kinowych zarządzanych z zakresie efektywności energetycznej
  • 35 289 ton redukcji emisji CO₂
  • 45,7 GWh redukcji zużycia energii elektrycznej u klientów

1500 projektów zrealizowanych w formule design & build

Dane: 2012-2019

Dalkia Polska Energia

Dalkia Polska Energia jest liderem usług energetycznych na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Specjalizuje się w produkcji i dystrybucji ciepła systemowego i energii elektrycznej, dostarczanej m.in. do kopalń węgla kamiennego, zakładów przemysłowych oraz mieszkań. Produkuje energię elektryczną w kogeneracji, na bazie metanu pozyskiwanego z procesu odmetanowania kopalń. Spółka dysponuje mocą blisko 620 MW cieplnych w czterech źródłach kogeneracyjnych i 11 zakładach produkcyjnych. Z roczną produkcją ciepła rzędu 3 mln GJ, firma ma około 8% udziału w lokalnym rynku ciepła systemowego.

www.dalkiapolskaenergia.com

Dalkia Polska Energia w liczbach:

  • 39 806 ogrzewanych mieszkań
  • ciepło dla 70 912 mieszkańców i 1613 klientów komercyjnych
  • 16 MW zainstalowanej mocy elektrycznej
  • 461 469 ton unikniętej emisji CO₂ dzięki odzyskowi gazu pokopalnianego

Dane 2018