Bezpieczeństwo

Pracownicy Dalkii są jej największą wartością. Ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracownikom Grupy jak również jej podwykonawcom i klientom jest dla Dalkii priorytetem.

Kultura bezpieczeństwa w pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo to coś więcej niż tylko zasady i standardy.

Podnoszenie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz promowanie dobrych praktyk w tym zakresie stanowi podstawę naszej kultury biznesowej.

Dalkia w czasie pandemii Covid-19

Dalkia w sposób szczególny wspiera swoich klientów od początku trwającego kryzysu zdrowotnego.

W ślad za stopniowym łagodzeniem koniecznych ograniczeń, dokładamy wszelkich starań, aby realizować powierzone nam zadania, ściśle przestrzegając zaleceń sanitarnych, w celu ochrony zdrowia naszych pracowników, klientów, podwykonawców i użytkowników.

Podejmujemy działania prewencyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy naszym pracownikom i osobom, z którymi mają kontakt. Wszyscy pracownicy posiadają dostęp do środków ochrony osobistej i zostali przeszkoleni z zasad postępowania w warunkach pandemii, zebranych w Przewodniku ochrony własnej i innych w środowisku pracy.

Nasz cel to zero wypadków

Dalkia zobowiązała się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich osób zaangażowanych w jej działalność. Firma postawiła sobie ambitny cel: zero wypadków. We wszystkich spółkach grupy Dalkia, została przeprowadzona kampania informacyjna „Ambition Zero Accident” (Ambicja – zero wypadków), która zwraca uwagę na najczęstsze zagrożenia i niebezpieczne sytuacje podczas pracy. W codziennej działalności operacyjnej, bardzo duży nacisk kładziemy na zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej i środków ochrony osobistej.

Kampania informacyjna na temat bezpieczeństwa: Ambicja – zero wypadków

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy

Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią prawie 50% godzin wszystkich szkoleń, które grupa Dalkia organizuje swoim pracownikom każdego roku, niezależnie od miejsca ich pracy: w biurach, na terenie placów budowy i podczas realizacji projektów. To ważne dla ich bezpieczeństwa i innych ludzi.

Bezpieczeństwo jest ważne dla każdego z nas.

Nie odkładajmy kwestii bezpieczeństwa na później – bo może być za późno.