Jacek Chodkowski objął stanowisko prezesa zarządu Dalkia Polska sp. z o.o. oraz dyrektora generalnego Grupy Dalkia Polska zastępując pełniącego te funkcje Thierry’ego Deschaux.

Jak sam podkreśla:
Obejmuję funkcję dyrektora generalnego Grupy Dalkia Polska w ważnym dla nas momencie. Przed nami etap wdrożenia nowej strategii rozwoju. W najbliższych latach planujemy, w szczególności, skierowanie naszych usług do sektora przemysłowego. Cel jaki sobie stawiamy jest ambitny – zamierzamy ugruntować pozycję Dalkii jako partnera transformacji energetycznej w sektorze przemysłowym. 

Jacek Chodkowski związany jest z grupą Dalkia Polska od 2018 roku. Do tej pory z powodzeniem pełnił rolę prezesa zarządu spółki Dalkia Polska Energia S.A., która obecnie uznawana jest za znaczącego gracza na rynku usług energetycznych na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej.

Nową ambicją Dalkii w Polsce jest oferowanie przemysłowi rozwiązań w zakresie dekarbonizacji i zwiększenia efektywności energetycznej, by wesprzeć transformację energetyczną tego sektora.