logo zwiazku pracodawcow prywatnych energetyki

Grupa Dalkia Polska została członkiem Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki zrzeszonego w Konfederacji Lewiatan. Tym samym dołącza do grona ekspertów w branży energetycznej. ZPPE to prężna organizacja będąca partnerem rozmów z administracją rządową. W jej skład wchodzą prywatni producenci energii i firmy dystrybucyjne oraz podmioty, zainteresowane regulacją produkcji i dystrybucji energii, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zieloną transformacją.

 

Cieszymy się, że dołączamy do prestiżowej organizacji branżowej. Mamy nadzieję na owocną współpracę, która przełoży się na rozwój branży energetycznej. Dziękujemy Radzie Nadzorczej i Zarządowi ZPPE za przyjęcie do zaszczytnego grona profesjonalistów.

Thierry Deschaux, dyrektor generalny grupy Dalkia w Polsce

Konfederacja Lewiatan

logo Konfederacja LewiatanKonfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową organizacją biznesową, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i na forum Unii Europejskiej. Celem Lewiatana jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Zabiegamy o stabilny wzrost gospodarczy, lepsze prawo, uczciwą konkurencję, więcej miejsc pracy i rozwój kapitału społecznego.
Naszą misją jest polepszanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Jesteśmy aktywni na forum międzynarodowym. Jako pierwsza polska organizacja pracodawców otworzyliśmy biuro w Brukseli w 2001 roku. Jesteśmy członkiem BusinessEurope, organizacji europejskich przedsiębiorców, która zrzesza 41 federacji z 35 krajów i skupia firmy zatrudniające ponad 120 mln pracowników. Zespół Lewiatana to doświadczeni eksperci i doradcy współpracujący na bieżąco z kluczowymi decydentami. Uczestniczą w pracach ponad 450 rad, komitetów, grup i innych podmiotów decyzyjnych, dbając o lepsze regulacje i rozwiązania dla przedsiębiorców.