26 października 2018 roku Gdynia i Dalkia podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej, w ramach której Dalkia udostępni miastu nową wersję autorskiego systemu invisoLite do zarządzania efektywnością energetyczną w budynkach miejskich. Celem współpracy jest optymalizacja zużycia energii ciepła, chłodu, powietrza wentylacyjnego, energii elektrycznej i mediów przemysłowych oraz poprawa efektywności energetycznej wraz z obniżeniem emisji CO₂ budynków w Gdyni. Miasto, przy współpracy z Dalkią, zamierza podejmować też lokalne inicjatywy informacyjne, edukacyjne i proekologiczne dla poprawy komfortu życia mieszkańców. Strony porozumienia powołały również komisję projektową, która zajmie się realizacją określonych zadań.

Pobierz informację prasową (PDF)