13 września 2019 roku Gmina Miasta Gdyni i Dalkia Polska rozpoczęły akcję „Strażnicy energii” – projekt edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni.

Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez zwrócenie uwagi uczniów i ich zaangażowanie w działania na rzecz jej racjonalnego gospodarowania. Pieniądze zaoszczędzone w ciągu roku szkolnego – dzięki mniejszemu zużyciu energii w placówkach edukacyjnych – zostaną w połowie przekazane szkołom na ich bieżące potrzeby.

Projekt jest częścią szerszej współpracy władz Gdyni z Dalki na rzecz poprawy efektywności energetycznej w mieście, zapoczątkowanej jesienią 2018 roku.

Pobierz informację prasową (PDF)